Ympäristö

Suojelujärjestö naakan tappamisesta: "Pitää löytää muita ratkaisuja"

Ympäristö 08.03.2018

Naakan siirtäminen metsästyslainalaiseksi rauhoittamattomaksi lajiksi auttaisi ministeriön mukaan naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamista.


Kari Salonen
Naakan siirtäminen metsästyslainalaiseksi rauhoittamattomaksi lajiksi auttaisi ministeriön mukaan naakkojen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen rajoittamista.

Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt, että naakka siirrettäisiin luonnonsuojelulain piiristä metsästyslain mukaiseksi rauhoittamattomaksi lajiksi. Metsästysasetuksella asetettaisiin kuitenkin naakalle samanlainen pesimäaikainen rauhoitus kuin muillakin rauhoittamattomilla linnuilla.

Lintujen suojelujärjestö Birdlife Suomen suojelu- ja tutkimusjohtaja Teemu Lehtiniemi sanoo, ettei hänen edustamansa järjestö kannata ministeriön esitystä.

"Lähtökohtaisesti olemme lintujen aiheuttamista ongelmista ja haitoista sitä mieltä, että niihin pitää löytää ensisijaisesti muita ratkaisuja kuin lintujen tappaminen. Ajattelu siitä, että tappaminen on ratkaisu, ei ole meidän mielestä oikein tätä päivää", hän sanoo.

Suojelu- ja tutkimusjohtajan mielestä rauhoittamattomien lintujen ajattelusta pitäisi päästä eroon. Sen sijaan linnut pitäisi jakaa riistalintuihin ja rauhoitettuihin lintuihin.

Lehtiniemi ei usko, että naakan lisääminen rauhoittamattomien lintujen listalle vaikuttaisi merkittävästi naakkojen aiheuttamiin vahinkoihin tai edes naakkakantaan. Hän on huolissaan nykyhallituksen linjasta siinä mielessä, että monella riistalinnulla menee tällä hetkellä todella huonosti.

"Ministerillä ei ole minkäänlaista halua rajoittaa näiden uhanalaiseksi päätyneiden riistalintujen metsästystä, ainoastaan lisätään ammuttavia lajeja", hän huomauttaa.

Miten suojelujärjestö sitten vähentäisi naakkojen aiheuttamia haittoja? Rehupaalien kärsimien vaurioiden ehkäisemiseksi paalit pitäisi Lehtiniemen mukaan koota ja peittää niin, että linnut eivät pääse tuhoamaan paaleja niin hyvin. Hän huomauttaa, että kun paalit ovat yhdessä kasassa, linnut nokkivat reunassa olevia, alimpia paaleja. Lisäksi hän nostaa esille sen, että muovia voisi laittaa paalien ympärille nykyistä enemmän, jotta naakat eivät pystyisi tekemään muoviin vahingollisia reikiä.

"Ja erilaisia pelotteita varmasti voidaan käyttää", Lehtiniemi lisää.

Lehtiniemen mielestä naakkakannan kasvua voidaan tappamisen sijaan ehkäistä sillä, että lintujen pesimämahdollisuuksia rajoitetaan. Hän sanoo, että voimajohtotolppien metalliset vaakapalkit sekä autiotalojen suojaamattomat savupiiput ovat lisänneet naakkojen pesimämahdollisuuksia.

Lue lisää:

Ministeriö esittää: Naakasta rauhoittamaton laji

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT