Ympäristö

WWF: Sademetsien katoaminen altistaa ihmiset tartuntataudeille – lue mitkä toiminnot milläkin alueella hävittävät metsiä

Runsaassa vuosikymmenessä on tuhottu Ruotsin kokoinen alue sademetsää.
Satu Lehtonen
Jättiläissaniainen sademetsässä Australiassa.

Ympäristöjärjestö WWF:n raportti korostaa, että metsät ovat avainasemassa eläimistä ihmisiin tarttuvien tautien ehkäisyssä. Siksikin metsäkato pitäisi saada pysäytettyä.

Niin sanotulta metsäkatovyöhykkeeltä Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa on hävitetty runsaassa vuosikymmenessä 43 miljoonaa hehtaaria sademetsää. Se vastaa Ruotsin kokoista aluetta.

Hyvinvoivat metsät ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta ja torjuvat ilmastokriisiä. Alueiden asukkaille metsät mahdollistavat puhtaan juomaveden saannin.

Lisäksi metsät toimivat suojavyöhykkeenä eläimistä ihmisiin tarttuvia tauteja vastaan. Metsien pirstoutuessa ja kadotessa viruksia kantavien villieläinten ihmiskontaktit lisääntyvät, jolloin myös tartuntataudit voivat levitä.

"Toivon, että koronaviruspandemia on saanut meidät ymmärtämään, ettemme voi jatkaa luonnon riistämistä ja metsien tuhoamista entiseen tapaan”, sanoo WWF:n metsäasiantuntija Maija Kaukonen tiedotteessa.

Raportin mukaan kaupallinen laaja-alainen maanviljely sekä lihatuotanto ovat suurimpia syitä metsäkadolle. Muita syitä ovat pienviljely, puuplantaasit sekä teiden, rautateiden, kaivosten ja muun infrastruktuurin rakentaminen.

Taustalla vaikuttavat usein epäselvät maanomistussuhteet, heikko hallinto ja korruptio sekä köyhyys.

Metsäkadon syyt vaihtelevat alueittain. Etelä-Amerikan metsäkato johtuu pääosin kaupallisesta maanviljelystä ja erityisesti soijan viljelystä ja lihakarjan kasvatuksesta.

Afrikassa metsäkadon ja metsien pirstaloitumisen syy on väkiluvun kasvu ja pienviljely sekä kasvava polttopuun tarve. Aasiassa sademetsät häviävät öljypalmu- ja selluplantaasien, sekä kumi- ja ruokahyödykkeiden viljelyn tieltä.

”Metsäkato on itseään ruokkiva kehä: Mitä enemmän metsää tuhotaan ja mitä pienemmiksi alueiksi metsät ovat pirstaloituneet, sitä otollisempia ne ovat myös metsäpaloille”, Kaukonen kertoo.

WWF:n tavoitteena on pysäyttää maailman metsäkato vuoteen 2030 mennessä sekä saattaa puolet maailman metsistä suojelun tai kestävän käytön piiriin. Lisäksi tarkoitus on ennallistaa 350 miljoonaa hehtaaria metsiä ainakin osittain luonnontilaisiksi.

Ympäristöjärjestön mukaan kuluttajat voivat estää sademetsien katoa syömällä kasvispainotteisesti sekä valitsemalla kestävästi tuotettuja elintarvike- ja metsätuotteita.

WWF:n Deforestation fronts: Drivers and responses in a changing world -raportissa tarkasteltiin 24 metsäkatovyöhykkeen trooppisten ja sub-trooppisten metsien tilannetta 13 vuoden aikana.

Lue lisää

WWF: Uusiutuvat luonnonvarat käytetty loppuun tältä vuodelta

Luonnon monimuotoisuus pitäisi ottaa osaksi BKT:n arviointia: "Nyt BKT voi kasvaa, vaikka luonnon tila heikkenee"

Vuoteen 2025 mennessä kaikki valikoimien puutuotteet ja pakkaukset ovat sertifioituja – K-ryhmä ja Lidl vastaavat huoleen metsäkadosta

Metsiä suojeltava Helsingissäkin