LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Ympäristö

Sallan kansallispuisto sai valtioneuvostolta vihreää valoa – metsästysjärjestelyihin muutoksia

Sallan kansallispuisto Koillis-Lapissa olisi Suomen 41. kansallispuisto.
Arto Komulainen
Sallan kansallispuistoksi esitettävällä alueella vanhat metsät, suot ja laajat vaaramaisemat kohtaavat vaikuttavan rotkolaakson.

Valtioneuvosto on tänään antanut hallituksen esityksen eduskunnalle laiksi Sallan kansallispuistosta. Kansallispuisto perustettaisiin Sallan kunnassa sijaitsevalle valtion omistamalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle.

Tavoite on, että laki Sallan kansallispuistosta tulisi voimaan tämän vuoden aikana, ympäristöministeriö tiedottaa.

”Kansallispuistot turvaavat luontomme monimuotoisuutta ja tarjoavat upeita luontokokemuksia. Sallan kansallispuistoksi esitettävällä alueella vanhat metsät, suot ja laajat vaaramaisemat kohtaavat vaikuttavan rotkolaakson. Alueelle voi matkata julkisilla liikennevälineillä, eli kansallispuisto edistäisi myös kestävää matkailua. Olemme tällä hallituskaudella yli kaksinkertaistaneet luonnonsuojelun rahoituksen. Tällä on muun muassa huolehdittu nykyisistä kansallispuistoista ja mahdollistettu kansallispuistoverkoston laajentaminen”, sanoo ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Kansallispuistoon kuuluisi noin 9 983 hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Kansallispuiston ulkopuolelle jäävä Sallatunturin luonnonsuojelualueen osa säilytettäisiin suojelualueena ja sen nimeksi tulisi Rämiäjängän luonnonsuojelualue.

Kansallispuistoksi esitettävä alue on ministeriön mukaan erityisesti vanhojen metsien, erittäin edustavien soiden, harjujen sekä jääkauden ja eroosion muovaamien maanmuotojen aluetta. Iso Pyhätunturi ja Pieni Pyhätunturi avaavat näkymät ympäröivään tunturimaisemaan. Kaunisharjulla kasvaa noin 300–400 metrin korkeudessa eri-ikäisiä luonnonmetsiä ja yli 200-vuotiaita tykkykuusikoita.

Ministeriön mukaan kansallispuisto lisäisi alueen vetovoimaa luonto- ja kulttuurimatkailukohteena ja loisi uusia mahdollisuuksia kestävälle matkailun yritystoiminnalle sekä lähialueyhteistyölle luontomatkailussa Koillismaan kansallispuistojen ja Venäjän suojelukohteiden kesken.

"Alueen hyvä saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä edistäisi kestävää ja vähähiilistä matkailua. Taukopaikkojen, reittien ja opasteiden kehittäminen parantaisi virkistyskäytön edellytyksiä ja suojaisi myös alueen luontoa kulutukselta."

Puiston perustamisen arvioidaan lisäävän alueen kävijämääriä merkittävästi.

"Kävijöiden turvallisuuden takaamiseksi sekä lajiston suojelun edistämiseksi nykyisiin metsästysjärjestelyihin esitetään joitakin muutoksia", ympäristöministeriö toteaa.

Paikallisten vapaa metsästysoikeus säilyisi pääosassa kansallispuiston aluetta. Lupametsästystä rajoitettaisiin kansallispuiston alueella, mutta laajat metsästysmahdollisuudet säilyisivät valtion mailla kansallispuiston ulkopuolella. Kävijäturvallisuuden takaamiseksi metsästys olisi hirven ajoa lukuun ottamatta kielletty Sallan matkailukeskuksen tuntumassa, tiedote kertoo.

Ympäristöministeriön pyynnöstä Sallan kunta ja Sallan riistanhoitoyhdistys valmistelivat ehdotuksen alueesta, jossa metsästystä olisi kansallispuistossa tarpeen turvallisuussyistä rajoittaa. Metsästysrajoitusalue on sisällytetty lakiesitykseen paikallisten tahojen ehdotuksen mukaisena.

Lue lisää

Kaikista susiluvista valitettiin hallinto-oikeuksiin – valittajat vaativat metsästykseen myönnetyille poikkeusluville myös täytäntöönpanokieltoa

Aarre: Lapinjärvellä asuva maanviljelijä Matti Vilén metsästää valkohäntäpeuroja omilla maillaan – Riistapellolla Vilén kasvattaa viljaa ja härkäpapua

Susijahti alkoi Ruotsissa – reilun kuukauden aikana on lupa kaataa 27 sutta

Yle uutiset: Myllykoski huolissaan uhanalaisten lintujen metsästyksestä – vaatii tappamisen vähentämistä