Hevostalouden lähivuodet

"Yksi lähitulevaisuuden suurista haasteista on riittävän kilpahevosmäärän säilyttäminen ja hevoskasvatuksen edistäminen."
Kari Salonen
Kari Eriksson on ehdolla Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Raviurheilu elää haasteellista aikaa. Tulevat vuodet eivät tarjoa helpotusta. Uuden tulonjakosysteemin myötä hevostalouden tuotto on sidottu Veikkaukseen ja sen menestymiseen. Tiukka sääntely ja turha poliittinen nipottaminen ovat vaikeuttaneet Veikkauksen tilannetta ja romahduttaneet sen tuloksen. Tämä tuntuu hevostaloudessa.

Hippoksen valtuuskunta kokoontui viime kesänä yhteisen huolen vuoksi. Kilpailevien hevosten määrän voimakas lasku ja kasvatuksen hiipuminen huolestutti hevosväkeä. Yksi lähitulevaisuuden suurista haasteista on riittävän kilpahevosmäärän säilyttäminen ja hevoskasvatuksen edistäminen. Hevoset tarvitsevat kilpailuja, kuten hevosenomistajatkin. Raveilla ja ravilähdöillä on suora yhteys hevosten omistamiseen ja hevoskasvatukseen. Käytännön tasolla ravien ja ravilähtöjen määrää ei saa vähentää. Tietyissä suhteissa ravilähtöjä tulee päinvastoin lisätä.

Raviratojen luokittaminen herättää paljon tunteita. Pääosin mielikuva asiasta on negatiivinen. Näin ei tarvitse olla. Tässäkin asiassa olemme saman kärryn kyydissä. Jokainen ravirata on tarpeen. Meillä ei ole varaa menettää yhtään ravirataa, hevosia ja ihmisiä sen ympärillä. Voisiko menestyneen S-ryhmän konsepti olla siirrettävissä raviratojen maailmaan ? Joka tapauksessa raviratojen ja ravilähtöjen profilointi on lähitulevaisuuden asia.

Hippos on yhdistysten yhdistys. Vuosikymmeniä sitten Hippos syntyi Suomen Ravirenkaan ja Hevosjalostusliittojen yhteisestä sopimuksesta. Ehkä historiallinen tausta on unohdettu. Viime vuosina on näyttänyt siltä, että Hippos, jota kai voidaan pitää tässä jonkinlaisena isäntien renkinä, on ottanut isännän roolin. Erityisesti vääristynyt asenne on näkynyt hevosjalostusliittojen asemassa. Taannoiseen tunnistusjuttuun liittyvät toimet, erityisesti tunnistussopimus liittojen kanssa on edelleen tekemättä. Sama koskee asiaa koskevia sääntökorjauksia. Tärkeästä asiasta tulisi lisäksi käydä avoin keskustelu, onko tiukka sääntely muuttuneessa ajassa enää tarpeen. Yleisesti hevosjalostusliittojen osaaminen pitäisi hyödyntää paremmin ja selvittää samalla se, voitaisiinko Hippokselle kuuluvia, jalostukseen liittyviä tehtäviä siirtää hevosjalostusliitoille. Hippos voisi tässä ja monessa muussa asiassa toimia asiantuntija- ja johto-organisaationa. Käytännön toimet on usein parasta hoitaa kentällä.

Ravinetti ja Hevosurheilu seuraavat tarkasti lajiamme. Emme ehkä huomaa, että oman mediamme ulkopuolella saamamme julkisuus on hyvin vähäistä. Julkisuudella ja hyvillä uutisilla on suora yhteys markkinointiin ja lajisuosioon. Hippoksen tiedottamisen, viestinnän ja markkinoinnin siirtäminen kentällä tehtäväksi, tulisi olla lähitulevaisuutta. Alueellisen tiedottajaverkon luominen ja markkinoinnin aktivoiminen ovat haaste, johon tulee tarttua.

Tehtäviä asioita Hippoksessa ja ravikentällä on paljon. Enää tarpeellisia toimia ei voida lykätä eikä virheratkaisuja tehdä. Tekemättömyys ja haaveilu johtavat ongelmien pahenemiseen ja kiihdyttävät raviurheilun alamäkeä. Uskon, että hevosväki käsittää tilanteen ja toivoo toimia ja uutta ajattelua. Yhdessä me olemme vahvoja. Nyt on tekojen ja tekemisen aika.

Kari Eriksson on ehdolla Suomen Hippoksen hallituksen puheenjohtajaksi. Toinen ehdokas on Juha Rehula. Maaseudun Tulevaisuuden pyynnöstä molemmat ehdokkaat kirjoittivat vierasblogin keskeisimmistä ratkaisuista, jotka Hippoksen on kyettävä lähitulevaisuudessa tekemään.