Erä

Kosteikoille rajautuvan lyijyhaulikiellon sijaan Suomessa saatetaan valita lyijyhaulien totaalikielto

Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö pelkää, että Suomi ottaa lyijyhauliasian hoitamisessa jäsenvaltioiden mallimaan roolin.
Paivi Karjalainen
Seuraavaksi komiteassa hyväksytty asetus menee vielä neuvoston ja parlamentin käsittelyyn, joka kestää maksimissaan kolme kuukautta.

Euroopan Unionin komission esitys lyijyhaulien käytön ja hallussapidon kieltämiseksi kosteikoilla ja 100 metrin suojavyöhykkeillä sai tänään torstaina pidetyssä EU:n REACH-komitean kokouksessa tarvittavan määräenemmistön ehdotuksensa taakse.

Suomi äänesti komission ehdotusta vastaan, sillä rajoituksen valvonnan järjestäminen Suomen kaltaisessa harvaan asutussa ja kosteikkovaltaisessa maassa on vaikeaa ja kallista, todetaan sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Vastustaneet jäsenvaltiot edustavat runsasta seitsemää prosenttia unionin väestöstä ja puolesta äänestäneet noin 90 prosenttia. Vajaa kolme prosenttia ei äänestänyt.

Seuraavaksi komiteassa hyväksytty asetus menee vielä neuvoston ja parlamentin käsittelyyn, joka kestää maksimissaan kolme kuukautta.

"Jos neuvosto tai parlamentti hyväksyy säädöksen, asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä. Se tulee voimaan 20 päivän kuluttua julkaisemisesta, eli todennäköisesti alkuvuodesta 2021", kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen MT:eelle.

Hänen mukaan säädöksen hyväksyminen vaikuttaa aika selvältä.

Julkaisemisen jälkeen alkaa kahden vuoden siirtymäaika, jonka jälkeen asetus on kaikkia jäsenvaltioita sellaisenaan velvoittavaa sääntelyä.   

"Jos jäsenvaltio säätääkin kansallisesti kattavamman, myös muita kuin kosteikkoalueita koskevan lyijyhaulikiellon, siirtymäaika onkin kolme vuotta", taustoittaa Korhonen.

Rajoitus tarjoaa tällaisen mahdollisuuden niille jäsenmaille, joiden pinta-alasta yli viidennes on määritelmän mukaista kosteikkoa. Suomi kuuluu tähän ryhmään.

"Meillä ei ole tästä vaihtoehdosta keskusteltu ainakaan vielä kansallisesti."

Suomen kannalta suurin ongelma on Ramsarin kosteikkomääritelmä.

”Komitea ei ole tehnyt mitään ennakkokarttoja alueiden rajauksista. Meillä liitossa on tehty karttasimulaatioita, joiden perusteella esitys tekee lyijyhaulipatruunoilla metsästämisen käytännössä mahdottomaksi Suomessa”, kommentoi Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen.

Hän ei vielä tässä vaiheessa halua ottaa kantaa, kumpaa vaihtoehtoa liitto kannattaa: totaalikieltoa vai kosteikkoalueille rajoittuvaa. Mutta sitä Partanen pelkää, että Suomi valitsee asian hoitamisessa jäsenvaltiona mallimaan roolin

"Lyijyhaulien käyttökielto olisi pitänyt sitoa näkyvään veteen, silloin rajoitus olisi ollut tarkoituksenmukainen."

Euroopan unionissa on parhaillaan valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä hauleissa että kiväärien luodeissa. Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) rajoitusehdotus ns. totaalikiellon osalta valmistuu lokakuussa 2020.

Lue lisää aiheesta:

"Pettymys on valtava" – lyijyhaulikielto kosteikoille hyväksyttiin hetki sitten

Kosteikkojen lyijyhaulikielto ei edennyt EU:n Reach-komitean kokouksessa eilen – ehdotus tuodaan käsittelyyn muokattuna huhtikuussa

Euroopan komission esitys kosteikkojen lyijyhaulikiellosta ei saanut tukea maa- ja metsätalousvaliokunnalta

Lue lisää

Vuoden eräuutisointia hallitsivat vaatimukset sallia sekä valkoposkihanhien että susien kannanhoidollinen metsästys – lyijyhaulikielto kosteikoilla toteutui

Suomen Metsästäjäliitto haluaa jättää lyijyhaulit ampumaratakäyttöön

Lyijyhaulirajoitus kosteikoilla saa kannatusta – suomalaismeppien kannat erosivat äänestyksessä: "Hyökkäys metsästäjiä ja ammunnanharrastajia vastaan"

Kosteikkoalueiden lyijyhaulikielto etenee EU-parlamentin näytettyä vihreää valoa