Euroopan komission esitys kosteikkojen lyijyhaulikiellosta ei saanut tukea maa- ja metsätalousvaliokunnalta - Erä - Maaseudun Tulevaisuus
Tiesitkö? Voit lukea viikossa 3 artikkelia ilman tilausta - hanki rajaton lukuoikeus nyt 9,90€/kk
Erä

Euroopan komission esitys kosteikkojen lyijyhaulikiellosta ei saanut tukea maa- ja metsätalousvaliokunnalta

Esitys on nykymuodossaan ongelmallinen monella tapaa, todetaan mietinnössä.
Lari Lievonen
Suomessa lyijyhaulien käyttökielto vesilintujen metsästyksessä tuli voimaan vuonna 1996.

Sekä valtioneuvosto että maa- ja metsätalousvaliokunta vastustavat Euroopan komission esitystä, joka rajoittaisi lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla.

Valiokunta jätti mietintönsä aiheesta tänään tiistaina. Siinä todetaan, että nykymuodossaan komission esitys on ongelmallinen monellakin tapaa.

Mutta lyijyn rajoittamista ympäristö- ja terveysvaarojen ja -riskien perusteella valtioneuvosto sekä maa- ja metsätalousvaliokunta tukevat.

Mietinnössä muistutetaan, että Suomessa lyijyhaulien käyttökielto vesilintujen metsästyksessä tuli voimaan vuonna 1996.

Se kattaa lyijyhaulien käytön vesilintujen metsästyksessä myös kosteikkojen ulkopuolella kaikissa muissakin elinympäristöissä, kuten pelloilla. Toisaalta kielto ei kata lyijyhaulien käyttöä kosteikoilla muiden riistaeläinten tai rauhoittamattomien lintujen ampumisessa.

"Mutta lyijyttömien haulien käyttöön kytkeytyy myös monia epäkohtia ja suoranaisia ongelmia liittyen muun muassa miten ne sopivat eri aseisiin, turvallisuusnäkökohtiin, lisäkustannuksiin ja huoltovarmuuskysymyksiin", muistutetaan valiokunnan mietinnössä.

Muun muassa rajoitusesityksessä käytetty kosteikkomääritelmä on ongelmallinen.

Ramsar-yleissopimuksen mukaisesta kosteikkomääritelmästä ja ehdotetun suojavyöhykkeen koosta johtuen suurin osa Suomen pinta-alasta tulisi määritellyksi rajoituksen mukaiseksi kosteikoksi, todetaan mietinnössä.

"Lyijyhaulien käyttäjän tai valvojan ei ole kuitenkaan käytännössä mahdollista osoittaa missä menee kosteikkoalueen raja, huomautetaan mietinnössä."

Rajoituksen piiriin kuuluisi lisäksi suojavyöhyke, jonka kooksi ehdotettiin alun perin suurimmillaan 400 metriä laskettuna kosteikkoalueen ulkoreunasta.

Viimeisimmässä luonnoksessa suojavyöhyke on pienentynyt 100 metriin. Valiokunta toteaa, että määritelmän käyttäminen suojavyöhykkeineen merkitsisi Suomessa lähes täydellistä lyijyhaulikieltoa.

Siten kosteikkoalueella lyijyhaulipatruunoiden hallussapitoon esitetty kielto vaikuttaisi Suomessa käytännössä laajasti muuhunkin metsästykseen.

Rajoitusesitys sai alkunsa vuonna 2015, jolloin Euroopan komissio pyysi Euroopan kemikaalivirastoa valmistelemaan ehdotuksen, joka rajoittaisi kosteikkoalueilla metsästystä ja lyijyhaulien käyttöä. Rajoituksen tavoite on estää lyijyn joutuminen vesilintujen elimistöön.

Suomi on jo aiemmin ilmaissut Reach-komitean kokouksissa, että ei voi tukea rajoitusehdotusta esitetyssä muodossa.

Lue lisää aiheesta:

On epätodennäköistä, että lyijyhaulien käyttörajoituksesta äänestettäisiin ensi helmikuussa – "esitys tuskin tulee hyväksytyksi nykymuodossa"

Kosteikkojen lyijyhaulikielto ei edennyt EU:n Reach-komitean kokouksessa eilen – ehdotus tuodaan käsittelyyn muokattuna huhtikuussa

Lue lisää

PTT ehdottaa raivauskieltoa turvemaiden päästöjen hillitsemiseksi

Pelloksi ja metsäksi sopimaton notkelma saa uuden, tärkeän tehtävän

Valtion riistalintuhanke vaatii metsästäjiltä ja maanomistajilta oman ajan ja rahan käyttöä

Riista- ja ympäristöhallinto tekevät yhteistyötä – tavoitteena on kohentaa taantuneiden riistalintujen elinympäristöjä