Erä

Peuratihentymäalueille myönnetystä poikkeusluvasta valitettiin hallinto-oikeuteen – valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista ja täytäntöönpanon keskeyttämistä

Hämeenlinnan hallinto-oikeus siirsi asian Helsingin hallinto-oikeudelle.
Valto Kontro
Metsästäjät pyrkivät tehostetusti pienentämään valkohäntäpeurojen määrää tihentymäalueella. Uutena keinona kokeillaan poikkeusluvalla keinovalojen ja yötähtäinten käyttöä tihentymäalueilla, perustelee Metsästäjäliitto poikkeuslupaa.

Tihentymäalueiden valkohäntäpeurojen metsästykseen myönnetystä poikkeusluvasta on valitettu hallinto-oikeuteen. Suomen riistakeskus myönsi luvan Suomen Metsästäjäliitolle elokuussa.

Poikkeusluvan perusteella sallittiin keinovalon ja yötähtäinten käyttö Helsinki-Tampere-Pori -alueen lounaispuolella sijaitsevien riistanhoitoyhdistysten alueella.

Valitus luvasta oli jätetty Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen viime viikolla. Hallinto-oikeus siirsi valituksen Helsingin hallinto-oikeuden käsiteltäväksi, tiedottaa Metsästäjäliitto.

"Siirto johtuu siitä, että valitus koskee Suomen riistakeskuksen päätöstä, jolloin valitus tulee käsitellä päätöksen tehneen viranomaisen päätoimipaikan hallinto-oikeudessa."

Valituksessa vaaditaan poikkeuslupapäätöksen kumoamista ja päätöksen täytäntöönpanon välitöntä keskeyttämistä. Valituksen on jättänyt yksityishenkilö.

Lue myös:

Ilmoittautuminen peurapoikkeusluvan käyttäjäksi on auki – jo noin 50 Metsästäjäliiton jäsentä täyttänyt lomakkeen

Tiheimmillä valkohäntäpeura-alueilla sallitaan keinovalon ja yötähtäinten käyttö metsästyksessä

Lue lisää

Valitus valkohäntäpeuran metsästyksestä yötähtäimellä tyssäsi hallinto-oikeuteen – "Tämä oli rauhoittava viesti metsästäjille"

Ilvekselle 320 eläimen metsästyskiintiö ja uusi kannanhoitosuunnitelma – "Tiheillä valkohäntäpeura- ja metsäkaurisalueilla tarvitaan metsästäjien sitoutumista ja panosta"

Vetoomus ympäristöministeriöön: Hanhilupien päätökset halutaan Pohjois-Karjalaan

Yliö: Minun oikeustajuani tämä ei vastaa – maakuntakaavaan merkityt suojelualueet estävät metsän hyödyntämisen, mutta alueita ei silti lunasteta