Erä

Valtion maille myydään liikaa pyyntilupia, väittää savukoskelainen Kari Kilpimaa MT:n videohaastattelussa – "Alueen koko pinta-ala huomioidaan lupamyynnissä, vaikka hyviä lintu- tai hirvipaikkoja on vain muutamia"

Eivät metsästäjät lähde metsätalousalueille kävelemään, missä ei ole riistaa, toteaa Kilpimaa.

Valtion maille myydään liikaa hirven- ja linnunpyyntilupia. Metsästyspaine kohdistuu muutamille takuuvarmoille riistamaille. Tämä taas aiheuttaa yhteentörmäyksiä paikallisten kanssa, kuvailee tilannetta videolla Savukosken kunnanvaltuuston puheenjohtaja, metsästäjä ja poromies Kari Kilpimaa.

"Eivät metsästäjät lähde metsätalousalueille kävelemään, missä ei ole riistaa. Lupamyynnin mitoituksessa huomioidaan kuitenkin alueen koko pinta-ala."

Lue lisää:

Metsähallitus myöntää alueluvat ennen kuin Riistakeskus myöntää hirvenpyyntiluvat – "Metsästyspaineen arviointia auttaisi, jos kaikki paikkakuntalaisetkin seurueet hakisivat aluelupaa"

Ristiriidat Lapin valtion maiden hirvenpyynnissä juontunevat hirvien vähyydestä – paikallisilla ja Luonnonvarakeskuksella vastakkaiset näkemykset hirvitiheyksistä

Lue lisää

Lähes 40 000 hirveä nurin tähän mennessä – metsästysaika jatkuu 15. tammikuuta asti

Metsähallitus myöntää alueluvat ennen kuin Riistakeskus myöntää hirvenpyyntiluvat – "Metsästyspaineen arviointia auttaisi, jos kaikki paikkakuntalaisetkin seurueet hakisivat aluelupaa"

Ristiriidat Lapin valtion maiden hirvenpyynnissä juontunevat hirvien vähyydestä – paikallisilla ja Luonnonvarakeskuksella vastakkaiset näkemykset hirvitiheyksistä

Metsäylioppilaiden hirvijahti innostaa opiskelijoita metsästyksen pariin