Liika keskittäminen ei välttämättä ole paras vaihtoehto

Omaehtoisen alueellisen yhteistyön puute on voinut olla yksi tekijä siirtymisessä keskusjärjestövetoiseen sarjasuunnitteluun.
Yksittäisellä raviradalla on edelleen vaikuttamismahdollisuutensa keskitetyssä sarjojen kirjoituksessa. Paikallistuntemusta ei pidä kuitenkaan aliarvioida.