Hevoset

Avi tutki valvonnassa 82 ravurin ja kilparatsun suut – yli puolella eriasteisia vaurioita kuolainalueella, kolmella vakavia

Valvonnassa tuli myös esiin myönteisiä esimerkkejä, kuinka varusteiden ja toiminnan muutos auttoi välttämään vaurioita.
Elina Paavola
Avin valvontakäynneillä todettiin, että monen hevosen varusteisiin ja käsittelyyn oli jo tehty muutoksia kuolainasioiden tultua enemmän julkisuuteen. Otantaan osui useampi tällainen hevonen, eikä niiden suussa havaittu vaurioita tai ne olivat lieviä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) kohdisti elo-lokakuussa eläinsuojeluvalvontaa Vermon ja Kouvolan raveihin sekä Ypäjällä järjestettyihin kenttäratsastuskilpailuihin.

Valvontaiskussa tutkittiin satunnaisotannalla 82 hevosta, joista yli puolelta löytyi eriasteisia suuvaurioita. Avi kertoi valvonnan tuloksista tiistaina tiedotteella.

Kymmenestä tutkitusta kenttäratsusta vaurioita kuolainalueella oli puolella. Kahdella vauriot olivat lieviä, kolmella kohtalaisia.

Ravureita tutkittiin 72. 58 prosentilla eli 42 hevosella oli vaurioita, ja 24:n vauriot oli kohtalaisia tai vakavia.Kohtalaisten tai vakavien vaurioiden esiintyvyys oli 1,5-kertainen suomenhevosilla lämminveriravureihin nähden.

Kahta hevosta ei saatu tarkastettua. Näistä toisella oli suupielessään ulospäin havaittavaa verenvuotoa.

Vakava-asteisia suun vaurioita oli kolmella hevosella. Tiedotteessa todetaan, että eläinsuojeluviranomainen antoi eläinsuojelulain mukaisia kieltoja ja määräyksiä tai harkitsee niiden antamista näiden hevosten valmentajille.Hevosten terveyttä myös seurataan jatkovalvonnalla.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkäri Tanja Häkkinen kertoo MT:lle, että suuvaurioiden vakavuutta vertailtiin pisteyksellä. Crecendo-kuolain nousi erityisesti esiin eniten vauriopisteitä saaneiden yhteydessä.

Kaikki valvontaan osuneet crecendot olivat suomenhevosilla. Se voi siis selittää eroa suomenhevosten ja lämminveristen suuvaurioiden esiintymisessä.

Korkeita vauriopisteitä saaneiden joukossa oli myös yksi tavallinen nivelkuolain ja yksi kolmipalasylinteri.

Nahkapäällysteinen puoltajakuolainta on käytössä yleisesti. Siitä saatiin sekä korkeita vauriopisteitä, vähän matalampia mutta toisaalta löytyi myös ravuri, jonka suu oli kunnossa.

"Kaiken takana on se ohjasten toisessa päässä oleva ihminen."

Reilu vuosi sitten eläinlääkäri Kati Tuomolan tutkimuksessa todettiin, että tilastollisesti suurin riski vakaviin vaurioihin oli käytettäessä crescendo-, suoria puoltaja- tai suoria "happy mouth" -kuolaimia.

Valvontakäyntien tavoitteena oli myös kannustaa hevosten kanssa toimivia tarkistamaan hevosen suuta säännöllisesti osana terveydenhoitoa.

"Erityisen tärkeää olisi antaa vaurioille riittävästi aikaa parantua ilman kuolainten käyttöä tai ohjaspainetta. Hevoselle ei saisi aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä treenaamalla tai kilpailemalla suuvaurioista piittaamatta", painottaa Häkkinen tiedotteessa.

Suun kunnollinen tarkastaminen ei ole Häkkisen mukaan vaikeaa. ”Erityisesti sisäposkien vaurioita ja hammasloman limakalvopoimun alle piiloutuvia vaurioita ei näe vain vilkaisemalla suuhun."

Tuomolan tutkimuksen jatkona on julkaistu verkossa opas suun tarkastamisen tekemiseen. Se on päivitetty alkuvuodesta.

Avi lähetti ravien järjestäjille samalla viikolla ennakkotiedon valvonnasta. Käynnit olivat osa hevosten hyvinvoinnin alueellista valvontaprojektia, jonka tarkoitus on edistää hevosten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.

Valvontaan suhtauduttiin pääosin myönteisesti, sillä tietoisuus asiasta on hevosväen keskuudessa lisääntynyt. Hevosten kohtelusta, hoidosta ja varusteista käytiin valvojien mukaan hyvää keskustelua.

”Kaikille tarkastuksiin osallistuneille eläinlääkäreille syntyi se käsitys, että hevosten kanssa toimivilla ihmisillä on pääosin hyvä tietämys siitä, että suuvaurioita voi esiintyä. Useimmat haluavat myös välttää vaurioiden syntyä”, kertoo Tanja Häkkinen.

Valvonnassa huomattiin, että monen hevosen varusteisiin ja käsittelyyn oli jo tehty muutoksia. Otantaan osui useampi tällainen hevonen, eikä niiden suussa havaittu vaurioita tai ne olivat lieviä.

Kaikki avit tekevät valvontaa hevostapahtumiin osana normaalia eläinten hyvinvoinnin seurantaa.

Etelä-Suomen avien valvontakäyntien takana ei ollut epäilyä eläinsuojelun ongelmista, vaan valvontakäynnit olivat osa Etelä-Suomen avin tälle vuodelle ennalta asetettuja painopisteitä.

Suun vaurioiden seurantaan ei ole tulossa jatkoa tänä vuonna.

"Olisi kuitenkin hyvä löytää tapa, jolla saataisiin valvontaa kohdistettua riskiperusteisesti oikeisiin hevosiin vakavien vaurioiden havaitsemiseksi", läänineläinlääkäri Häkkinen sanoo MT:lle.

Vakavissa vaurioissa on lisäksi oleellista jatkoseuranta, jotta voidaan varmistua eläinten voinnin paranemisesta.

Suomen Hippos kommentoi keskiviikkona, että Avin valvonnat osoittavat suunnan olevan oikea mutta että tehtävääkin riittää.

”Tietoisuus ravihevosten suuvaurioiden ennaltaehkäisyssä on kasvanut viime vuosina paljon. Pyrimme omalta osaltamme pitämään oikeaa tietoa saatavilla mahdollisimman laajasti”, asiantuntijaeläinlääkäri Martti Tala kommentoi.

Hippos etsii myös tekijää Kati Tuomolan vuonna 2017 tekemälle suuvaurioiden tutkimukselle.

Lue myös aiemmasta kuolaintutkimuksesta:

Kuolaintutkimuksesta lisää tuloksia: ravikuolain turvallisempi kuin crescendo, puoltaja tai "happy mouth"

Kuolaintutkimuksen viimeinen osa valmis: Puolella kenttäratsuista havaittiin jonkinlaisia jälkiä kuolaimista kilpailun jälkeen

MT Hevoset
Lue lisää

Messujen järjestäjät älähtävät koronarajoituksista: – ”Odotimme hallitukseltamme laajempaa näkemystä ja ymmärrystä tapahtumaliiketoiminnan nykytilanteesta"

Aluehallintovirastolta huomautus Helsingin yliopistolle – uusi Sisu-järjestelmä lähes mahdoton näkövammaisille käyttäjille

Kuolaintutkimuksen viimeinen osa valmis: Puolella kenttäratsuista havaittiin jonkinlaisia jälkiä kuolaimista kilpailun jälkeen

Juha Vidgrén vetämään hevostalouden vastuullisuutta ja elinvoimaa selvittävää työryhmää

MT Hevoset