Koneet & autot

Jotkut autoilijat ihmettelevät pensaista ja jopa puustosta raivattua leveää kaistaa valtateiden varsilla – ely-keskus kertoo, mistä asiassa on kyse

Tiealueen rajaan ulottuvaa vesakointia tehdään teiden varsilla kolmen vuoden välein.
Jyrki Johannes Tervo
Puuttomat alueet saattavat hämmentää autoilijoita, mutta syy niihin on varsin yksinkertainen.

Monia autoilijoita saattaa ihmetyttää, miksi valtateillä on pätkiä, joiden varsilta pensasto ja puusto on raivattu syvälle metsään asti.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan ely-keskuksien yhteisessä tiedotteessa todetaan, että syy raivattuihin tiejaksoihin on varsin yksinkertainen. Puustoa ja pensastoa nimittäin poistetaan pidemmältä tielle tulevien hirvien ja peurojen havaitsemiseksi.

Raivauksia tehdään sellaisilla tiejaksoilla, joilla varoitetaan hirvistä tai kauriseläimistä ja joissa tien ympäristö on tiheää pensastoa sekä puustoa. Lisäksi raivattavilla alueilla näkyvyys metsään on merkittävästi rajoittunut.

Tiealueen rajaan ulottuvaa vesakointia tehdään teiden varsilla kolmen vuoden välein.

Tänä kesänä myös hirvivaaramerkkien vaikutusalueella raivataan puustoa ja pensastoa aiempaa laajemmalta alueelta. Tavoitteena on, että puustoa ja pensastoa raivataan ajoradan reunaviivasta lähtien noin 30 metrin etäisyydeltä. Lisäksi oksakorkeutta nostetaan kahteen ja puoleen metriin.

Raivauksilla pyritään parantamaan turvallisuutta.

Työn tavoitteena on lisätä autoilijan näkymää metsän suuntaan, niin, että riistavaara-alueilla eläimet olisi havaittavissa nykyistä aiemmin ja paremmin. Tällöin autoilijat ehtisivät reagoida ja estää mahdollisen yhteentörmäyksen.

Ely-keskuksista arvioidaan, että raivausten ansiosta reagointiaika voi lisääntyä jopa neljällä sekunnilla.

Koska riistavaara-alueet ovat useiden kilometrien mittaisia, myös raivausta tehdään samanmittaisissa jaksoissa. Pensastoa ja puustoa tiealueen ulkopuolelta raivataan metsänomistajien suostumuksella.

Ely-keskuksesta kerrotaan, että heidän tilaamansa raivaustyön yhteydessä metsänomistajille tarjotaan mahdollisuutta raivata ja hakata metsäänsä, jotta näkyvyys saadaan vieläkin paremmiksi.

Tällöin tien ja metsän väliin muodostuu puustosta ja pensastosta vapaa väylä myös metsänhoidon tarpeisiin. Mikäli metsänomistaja haluaa raivata ely-keskuksen kanssa samaan aikaan, saa hän toki puustosta ja hakkuujätteestä kertyvät tulot itselleen, ely-keskuksen tiedotteessa todetaan.

Lue lisää:

Osaatko toimia oikein, kun hirvieläin pamahtaa peltiin? Näin asiantuntija neuvoo merkitsemään kolaripaikan, jotta loukkaantunut eläin löydetään

Hirvieläinkolarin vaara vaanii myös kesällä – jos eläin lähtee karkuun, muista aina jättää näkyvä merkki kolaripaikalle

Autoilijan riski törmätä eläimeen on kasvanut Etelä-Suomessa kolmessa vuodessa lähes 50 prosenttia

Lue lisää

Toivottavasti lapsukset lajintunnistuksessa eivät aiheuta lisävaaraa, kun kolari sattuu villisian kanssa

Hätävilkun käyttöön höllennys – Lakimuutoksen myötä hätävilkulla voi varoittaa muita autoilijoita myös auton ollessa liikkeessä

Metsästysaikaan hirvi voi rynnätä tielle paetessaan henkensä edestä, varaa autoosi tämä apu pahimman varalle

Hirvijahti alkaa lauantaina, autoilijoiden syytä hiljentää vauhtia ja varoa sekä metsästyskoiria että hirviä – tahallaan ei koiran päälle saa ajaa