Tipattoman tammikuun välitön vaikutus on mitätön, mutta sen hyöty näkyy pitkällä aikavälillä

Tipaton tammikuu on vanha idea, mutta sille on yhä käyttöä. Tärkeämpää on kuitenkin, mitä juo ja erityisesti kuinka paljon.
Tilaajalle
On osoitettu, että tipattoman kuukauden jälkeen alkoholin käyttö on entistä vähäisempää vielä puoli vuotta myöhemmin.