Helppohoitoinen ja toimiva parsinavetta tarjoaa hyvät raamit maidontuotannon harjoittamiseen

Niina ja Tero Elglandin kolmenkymmenen lypsävän tilalla on muutama perussääntö, joista ei tingitä. Parsinavetan olosuhteet on pidettävä kunnossa. Pärjäämisen liekkiä pitävät yllä sopiva määrä huumoria sekä toimiva koneyhteistyö.
Niina ja Tero Elgland käyttävät harkitusti asiantuntijoiden palveluita. ”Jättäydyimme pois karjantarkkailusta, sillä tuotoksen seurannan hoitaa mittaavat lypsimet.”