Maatalous

Valkoposkihanhien häirintälupia on myönnetty kattavasti – häirintä ei vain enää tehoa

Poikkeuslupa häirintään tai tappamiseen maksaa 150 euroa per hakemus.
Lari Lievonen
Luonnonvarakeskus tekee Pohjois-Karjalassa tutkimusta valkoposkihanhien karkottamistoimien tehosta, kuvassa haukkaleija.

Valkoposkihanhiongelman ydinalueilla viljelijöillä on laajasti poikkeuslupia hanhien häirintään.

"Häirintälupien puute ei ole ongelma, niitä on myönnetty alueelle kattavasti monivuotisina. Ongelma on se, että häirintä ei enää tehoa", kertoo Pohjois-Karjalan ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen.

Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintulajien tappamiseen tai häirintään myönnettävistä poikkeusluvista päättää Varsinais-Suomen ely-keskus.

Pirinen kertoo, että viljelijöitä on neuvottu hakemaan yhteisesti lupaa isommalle alueelle kerrallaan, esimerkiksi kylittäin tai kunnittain.

Poikkeuslupa maksaa 150 euroa per hakemus. Isommalle alueelle ja useammalle maanomistajalle kohdistuva hakemus laskee yhdelle maanomistajalle syntyvää kustannusta.

Viimeisen puolen vuoden aikana poikkeuslupaa valkoposkihanhien häirintään tai tappamiseen on haettu yhdeksän kertaa. Näistä viisi hakemusta on koskenut puistoalueita ja neljä peltoja, kertoo Varsinais-Suomen ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas.

Peltoja koskevista hakemuksista kolme tuli vireille tämän viikon maanantaina.

Vuoden 2015 alusta alkaen elykeskus on antanut 33 valkoposkihanhea koskevaa poikkeuslupapäätöstä. Näistä 19 on koskenut peltoja ja 14 puistoja, golfkenttiä tai muita viheralueita. Päätöksistä 32 on ollut myönteisiä ja 1 kielteinen.

Poikkeuslupa voidaan ottaa kiireellisesti käsittelyyn johon ohi, jos lupaa haetaan akuuttiin tilanteeseen. Valkoposkihanhien aiheuttamien satovahinkojen ehkäisemiseen haettavat poikkeusluvat ovat sellaisia, jotka lupakäsittelyssä priorisoidaan, sanoo Uljas.

Valkoposkihanhikannan kooksi on arvioitu Pirisen mukaan 1,2 miljoonaa lintua. Näistä linnuista iso osa pysähtyy syys- ja kevätmuuton aikaan nimenomaan Pohjois-Karjalassa ja Kaakkois-Suomessa. "Alue on ylikuormittunut lintumäärän takia."

Kannan koko kasvaa 10 prosentilla vuodessa, mikä on kova kasvuprosentti luonnossa, sanoo Pirinen. "Tämä kevät on ollut ennätyksellisen paha viljelysvahinkojen osalta. Kannan koon kasvuun on reagoitava."

Tilanteesta on kerrottu päättäjien suuntaan ja asiaa on pidetty esillä, mutta se ei ole saanut juurikaan vastakaikua vuosien aikana, Pirinen jatkaa.

Helsingin valkoposkihanhet ovat saaneet huomiota, vaikka siellä on kyse alle 10 000 linnun populaatiosta. Helsingissä hanhet haittaavat ihmisten viihtyvyyttä, täällä aiheutuu haittaa elinkeinolle, toteaa Pirinen.

Lue lisää:

Viljelijöiden tekemä työ ja tuotantopanokset muuttuvat valkoposkihanhien ulosteeksi – MTK:n johtokunta vaatii, että hanhia on saatava ampua

Jo yli 20 000 allekirjoittanut kansalaisaloitteen, jolla tavoitellaan valkoposkihanhien metsästyksen sallimista

Katso video: Hanhet syöneet tänä keväänä jo tuhansia hehtaareja rehunurmia – Pohjois-Karjalan viljelijät turhautuneita ja valmiita turvautumaan korpilakiin

Ministeri Leppä uskoo metsästykseen tehoon valkoposkihanhiongelman ratkaisussa – ministeri Mikkosen mukaan häirintää ja ampumista voidaan sallia vain hyvin rajoitetusti

Ministerit Mikkonen ja Leppä vierailevat ensi tiistaina valkoposkihanhien pahimmilla tuhoalueilla Keski-Karjalassa

Lue lisää

Yle uutiset: Valkoposkihanhien määrä on romahtanut Helsingissä – eniten hanhia on Arabianrannassa ja Kaivopuistossa

Hallinto-oikeus hylkäsi luonnonsuojeluliiton valituksen Tohmajärven hanhiluvasta – 12 viljelijän lupa oli ensimmäinen viime toukokuussa myönnetty ampumislupa

Ministerit valmistelevat valkoposkihanhia koskevaa kirjelmää komissiolle – Leppä ja Mikkonen vaativat yhdessä lajin siirtämistä metsästettävien lajiliitteeseen

Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt vaativat EU-komissiolta toimia valkoposkihanhien kannansäätelyyn – siirrettävä metsästettäväksi lajiksi pikimmiten