Maatalous

Selvitys: Nykyinen ruuantuotanto ei riitä EU:n Green Dealin tavoitteiden saavuttamiseen – ehdotuksena saada "saastuttaja maksaa" -periaate osaksi maatalouspolitiikkaa

Vihreän kehityksen ohjelma saattaa alentaa viljelijöiden tuloja, Euroopan parlamentin tilaama raportti kertoo.
Pekka Fali
Nykyisenkaltainen viherryttäminen jää pois seuraavasta seitsemän vuoden maatalouspolitiikasta.

Nykyiset maatalouden käytännöt eivät riitä täyttämään EU:n kehityksen ohjelman (Green Deal) tavoitteita, sanoo Euroopan parlamentin tilaama selvitys.

Green Dealin maatalousohjelma (Pellolta pöytään) tähtää, että antibioottien, torjunta-aineiden ja lannoitteiden käyttömäärät laskevat ja luomutuotantohehtaarit kasvavat 2030 mennessä Euroopassa.

Ranskan maataloustutkimuslaitoksen INRAE:n tekemän raportin mukaan ruuantuotantoon tarvitaan merkittäviä muutoksia, jos nämä ilmasto- ja ympäristötavoitteet halutaan saavuttaa.

Investoinnit veden, antibioottien, torjunta-aineiden sekä lannoitteiden käytön vähentämiseen lisäävät selvityksen mukaan tilojen kannattavuutta ja parantavat ympäristön tilaa.

Toinen keino on muuttaa maataloustuotantoa siten, että se tukeutuisi entistä enemmän biologisiin prosesseihin kemiallisten sijaan. Tällä voisi kuitenkin olla haitallisia vaikutuksia viljelijöiden tuloihin, raportti muistuttaa.

Lisäksi elintarviketeollisuuden pitäisi sitoutua muutokseen, jolla yksilöiden ruokavalio muuttuisi terveellisempään suuntaan. Sitä voitaisiin edistää muun muassa hyvällä markkinoinnilla ja mainostustapojen muutoksilla.

Raportin mukaan EU:ssa tarvitaan julkista politiikkaa, jolla lisätään kuluttajien tietoisuutta ruokavalintojen terveys-, ilmasto- ja ympäristövaikutuksista sekä kulutushintojen mukauttamisesta. Näin kuluttajat voivat omaksua terveellisemmän, kasviperäisen ruokavalion.

Koska EU:n maatalouspolitiikka tukee tällä hetkellä vain marginaalisesti Green Dealin tavoitteita, ympäristö- ja ilmastotavoitteita tulee kiristää, selvitys toteaa. Tämä vaatii merkittäviä parannuksia vireillä oleviin neuvotteluihin EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (cap).

Lääkkeiksi ehdotetaan maataloustukien ehtoina täytettävien pakollisten ympäristötoimenpiteiden tiukennusta, tavoitteiden asettamista oikeudellisesti sitoviksi ja niiden täytäntöönpanon, raportoinnin ja seurannan kohentamista. Myös "saastuttaja maksaa" ja "hyötyjen saavuttamisesta maksetaan" -periaatteita tulisi noudattaa paremmin.

Raportin mukaan tärkeää on se, että viherryttämisen tilalle rakennettuja ehdollisuusvaatimuksia ei heikennetä. Lisäksi viljelijöitä, jotka tekevät niissä enemmän kuin vähimmäistason, tulisi palkita.

EU:n jäsenmaiden neuvosto ja parlamentti neuvottelevat paraikaa siitä, kuinka paljon EU:n maatalousvaroja ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin tulisi ohjata.

Parlamentti kannattaa, että sekä ykkös- että kakkospilarin rahoituksesta kolmannes pitäisi ohjata ilmasto- ja ympäristöhankkeisiin. Jäsenmaiden ehdotuksessa 20 prosenttia ykköspilarin ja 30 prosenttia kakkospilarin rahoituksesta tulisi ohjata ilmasto- ja ympäristötoimenpiteisiin.

INRAE:n selvitys laittaisi tavoitteet vieläkin korkeammalle, jotta Green Deal voidaan saavuttaa halutulla tavalla.

"Ensimmäiseen pilariin tulisi ottaa käyttöön kaksi uutta erillistä budjettia: 20 prosenttia siitä varattaisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja 20 prosenttia luonnon monimuotoisuuden kohentamiseen. Lisäksi 35 prosentin toisen pilarin menoista olisi ohjattava ympäristötoimenpiteisiin."

Lue myös:

"Tukipolitiikkaa pitäisi muuttaa radikaalisti, jos tavoitellaan ilmastopoliittisesti kestävää maataloustuotantoa", Luken tutkimusprofessori ei pidä uusia cap-ehdotuksia riittävän kunniahimoisina

EU:n maatalouspolitiikasta tulossa entistä vihreämpi – europarlamentti kannattaa tukikattoa, mutta antoi vihreää valoa Suomelle tärkeille tukimuodoille

EU-ministerit sopuun maatalouspolitiikasta: "Turvaa vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön viljelijöille" – neuvottelut jatkuvat vielä parlamentin ja komission kanssa

Lue lisää

Maatalouspolitiikan tuleva rakenne hiertää jäsenmaiden ja EU-parlamentin neuvotteluissa – moni suuri asia vielä auki

Komission puheenjohtaja haluaa monimuotoisuuden turvaamiselle oman "Pariisin sopimuksen"

Komissio julkaisi listan ekojärjestelmien ympäristötoimenpiteistä – taustalla tavoite nostaa luomutuotannon osuus 25 prosenttiin maatalousalasta ja leikata torjunta-ainemääriä

Sovitut pelisäännöt pätevät yhteismetsässäkin