Metsä

Yliopistotutkijoiden mukaan yhteiskunnan etu vaatisi metsien suojelun merkittävää lisäämistä

Metsä 10.05.2018

Hakkuiden kasvattamisen haittoja voi vähentää aluesuunnittelulla.


Kari Salonen
Metsien suojelun merkittävä lisääminen olisi tutkijoiden mukaan yhteiskunnan edun mukaista.

Metsien käsittelymenetelmiä monipuolistamalla voidaan vähentää hakkuiden lisäyksen haittoja. Yhteiskunnan edun mukaista olisi myös lisätä metsien suojelua tuntuvasti, toteavat Jyväskylän yliopiston tutkijat.

Hakkuiden lisääminen biotalouden vauhdittamiseksi vähentää lahopuun määrää ja kaventaa elinympäristöjä Se myös pienentää metsien hiilivarastoja ja mustikkasatoja. Haittojen pienentämisessä metsänhoitomenetelmien monipuolistaminen ja suunnittelu ovat avainasemassa. Tämä ilmenee Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen uudesta tutkimuksesta.

Tutkimuksessa hakkuiden nostaminen nykyisestä suurimman kestävän hakkuun tasolle vähensi lahopuun määrää vähintään 70 prosenttia. Metsän hiilivarasto pieneni 12 prosenttia ja mustikkasato tippui lähes kolmanneksen.

"Koska metsien käyttöä tällä hetkellä suunnitellaan tilatasolla, hakkuiden lisäys voi todellisuudessa aiheuttaa näitä arvioita suuremmat menetykset", ennustaa tutkija Kyle Eyvindson.

Mikäli ei tavoitella suurimman kestävän hakkuun tasoa, voidaan hakkuiden kielteisiä vaikutuksia vähentää metsien käytön aluetason suunnittelulla.

"Metsänhoidon ja kasvatusmenetelmien monipuolistaminen ovat avainasemassa", kertoo tutkija Anna Repo.

Haittojen minimointi edellyttää metsien kiertoajan muutoksia sekä säästöpuiden lisäämistä ja jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen eli eri-ikäisrakenteisen metsänhoidon osuuden kasvattamista. Tulosten mukaan yhteiskunnan kokonaisedun kannalta on kannattavaa merkittävästi lisätä suojeltujen metsien määrää.

Hyvän suunnittelun avulla suojelusta saadaan suurin mahdollinen vaikuttavuus mahdollisimman vähäisin kustannuksin.

"Maisematason suunnittelu mahdollistaa sekä suuren puuntuotannon että monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen turvaamisen", kiteyttää professori Mikko Mönkkönen.

Keinot metsien käytön eri tavoitteiden yhteensovittamiseen ovat ajankohtaisia, sillä metsien korkean hyödyntämisasteen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on tunnistettu metsäalan lähivuosien merkittävimmäksi haasteeksi.

Biotalousstrategia ja hallitusohjelma tavoittelevat metsien hakkuiden merkittävää lisäystä. Samaan aikaan Suomi on sitoutunut kansainvälisiin tavoitteisin monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseen vuoteen 2020 mennessä ja monimuotoisuudelle suotuisan tilan varmistamiseen 2050 mennessä.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT