MT Metsä

Luonnontuoteala ei kasva ilman tukkukauppaa ja tehokkaampaa keruuta – metsä- ja luonnontuotealan tiiviimpi yhteistyö hyödyttäisi myös metsänomistajaa

Metsänomistaja voi kuitata taimikonhoidon yhteydessä kerätyistä kuusenkerkistä tai koivunlehdistä saaduilla tuloilla jopa puolet taimikonhoidon kuluista.
Luonnontuotealan läpimurto vaatii tukkuportaan lisäksi keruun tehostamista.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.