Murskakritiikkiä metsäyhtiöille: Yli 80 prosenttia verkkokyselyn vastaajista pitää puun hinnoittelua epäreilun alhaisena – ”Seisotetaanko tehtaita mieluummin kuin maksetaan kuitupuusta korkeampaa hintaa kotimaassa?"

Ylivoimainen enemmistö MT:n verkkokyselyn yli 1300 vastaajasta oli sitä mieltä, että markkinatalous ei toimi puukaupassa.
MT:n verkkokyselyssä ylivoimainen enemmistö vastaajista oli tyytymättömiä puumarkkinoiden toimintaan.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.