Uusi metsätalouden kannustejärjestelmä korvaa kemeratukijärjestelmän

Uuden Metka-kannustinjärjestelmän on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Kemera-lain nojalla myönnettäviä tukia olisi mahdollista saada vielä vuoden 2023 loppuun saakka.
Uudessa kannustinjärjestelmässä taimikon ja nuoren metsän hoidon tukea ei enää haettaisi ennen työn aloittamista.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.