MT Metsä

Leppä: EU ei voi tukeutua ilmastotavoitteissa pelkkiin hiilinieluihin ‒ ”Tavoitteet ovat hyviä, mutta tapa, jolla ne toteutetaan, ei tule onnistumaan”

Sitran johtajan Mari Pantsarin mielestä EU:n pitäisi muistaa luonnon monimuotoisuudessa talousmetsien luonnonhoidon mahdollisuudet, eikä keskittyä pelkkään suojeluun.
EU tarkastelee kansanedustaja Jari Lepän mielestä (kesk.) metsäasioita pääasiassa etelän näkökulmasta. ”Pohjoinen metsä on eri asia. Metsäisten maiden yhteistyö EU:ssa on valtavan tärkeää.”