Metsä

Metsänomistajakin saattaa tarvita kasvinsuojelututkinnon – sen voi opiskella ja suorittaa omatoimisesti verkossa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut verkossa metsäammattilaisille ja metsänomistajille suunnatun itseopiskeluaineiston kasvinsuojeluaineiden käytöstä.
Pentti Vänskä+Pentti Vänskä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on julkaissut verkossa metsäammattilaisille ja metsänomistajille suunnatun itseopiskeluaineiston kasvinsuojeluaineiden käytöstä.

Tukesin julkaisema opiskeluaineisto perehdyttää metsänhoidon kasvinsuojelua ohjaaviin säädöksiin, juurikäävän torjuntaan, hirvikarkotteiden käyttöön ja haitallisen kasvuston torjuntaan metsänuudistamisessa.

Aineisto on julkaistu yhtenä moduulina Tukesin Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -aineistossa, joka auttaa valmistautumaan kasvinsuojelututkintoon.

Kasvinsuojelututkinto metsänhoidossa on pakollinen metsätalouden kasvinsuojeluaineita käyttäville työntekijöille. Myös metsänomistajalta vaaditaan tutkintoa ammattikäyttöön tarkoitettujen aineiden hankkimiseksi.

Kasvinsuojeluaineiden ammattikäytöksi metsätaloudessa luetaan juurikäävän torjunta, uudistusalojen heinän- ja vesakontorjunta glyfosaattivalmisteilla ja hirvikarkotteiden käyttö taimikoissa.

Kasvinsuojelututkinto pitää uusia viiden vuoden välein. Tutkinnon voi suorittaa erillisessä koulutuksessa tai verkossa vaikka kotona tai työpaikalla. Metsätaloudessa ei vaadita laajaa kasvinsuojelututkintoa, joka oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita.

Aineiston ovat tehneet Koneyrittäjät ry, Metsäkoulutus ry, Tukes ja Tapio yhteisessä hankkeessa. Metsämiesten Säätiö on rahoittanut hanketta.

Kasvinsuojeluaineiden kestävä käyttö -itseopiskeluaineisto

Lisätietoa kasvinsuojelututkinnosta Tukesin verkkosivuilla

Lue lisää
MT PUUN HINTA
Tukki
päätehakkuu, koko Suomi
MT METSÄTILAN HINTA
Metsätilat
koko Suomi
MT PUUKAUPAN ARVIOINTI