Metsä

Metsäkeskus huolestui: Kemeratarkastuksissa paljastui 184 hehtaaria nuoren metsän hoitotöitä, jotka oli jätetty tekemättä

Myös taimikoiden hoidossa havaittiin puutteita. Taimikon varhaishoidossa yleisin virhe oli liian varovainen harvennus.
Kari Salonen
Huolestuttavan moni nuoren metsän hoidon kemeratukikohde oli jätetty kokonaan tai osin tekemättä.

Metsäkeskukselle on toimitettu huolestuttavan paljon kemeratukihakemuksia nuoren metsän hoitokohteista, joissa työt ovat jääneet tekemättä. Taimikon varhaishoidossa ongelmana on liian varovainen harvennus.

Metsäkeskus tarkasti viime vuonna maastossa noin 1 560 kohdetta, joilta metsänomistajat olivat jättäneet taimikon varhaishoidon tai nuoren metsän hoidon toteutusilmoituksen ja hakeneet kemeratukea. Tarkastettua pinta-alaa oli 7 758 hehtaaria.

Tarkastuksissa havaittiin merkittävästi tuen rahoitusehdoista poikkeavaa työnjälkeä.

Otantatarkastettujen nuoren metsän hoitokohteiden pinta-alasta noin kolme neljäsosaa täytti kemeratuen rahoitusehdot.

Otannan lisäksi metsäkeskus tarkisti joitakin kohteita harkinnan perusteella. Kyseisissä kohteissa taimikon varhaishoidon pinta-alasta kaksi kolmasosaa täytti kemeratuen rahoitusehdot.

Tyypillinen ongelma oli taimikon jättäminen liian tiheäksi. Osalla ylitiheiksi arvioiduista kohteista tehtiin tarkastuksen pohjalta myös korjaavia töitä. Näiden korjausten jälkeen voitiin kemeratuki vielä myöntää.

"Vaikka kemeran rahoitusehdot eivät aina täyttyisikään, voi työn lopputulos olla siitä huolimatta metsänhoidollisesti hyvä", sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen metsäkeskuksesta.

Tosin sellaisiakin kohteita löytyi, mihin oli haettu kemeratukea, mutta jätetty työt tekemättä. Tällä kertaa taimikon varhaishoidon hakemuksia hylättiin noin 16 hehtaarin alalta, koska töitä ei ollut tehty ilmoituksesta huolimatta.

Korhosen mukaan kyse on yleensä siitä, että joku kuvion osa tai laajempaan kokonaisuuteen kuuluva kuvio on jäänyt hoitamatta.

Nuoren metsän hoidon kemerahakemuksia hylättiin eniten liian pienen poistuman sekä puuston liian suuren keskiläpimitan vuoksi.

Harkintaan perustuen tarkastetusta nuoren metsän hoidon pinta-alasta vain noin puolet oli tukikelpoisia kohteita.

Myös nuoren metsän hoidon hakemuksia hylättiin, koska ilmoitettuja metsänhoitotöitä ei ollut tehty. Tarkastuksissa paljastui, että ilmoitettujen mutta tekemättömien töiden pinta-ala oli huolestuttavan suuri, noin 184 hehtaaria.

"Koska merkittävä osa tarkastuksista perustui harkintaan, tätä tulosta ei voi laventaa koko kemerasumaan. Huolestuttava se silti on"; Korhonen toteaa.

Maakunnittain verrattuna taimikon varhaishoidon laatu oli parasta Satakunnassa, Kymenlaaksossa sekä Kainuussa ja heikointa Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa sekä Keski-Pohjanmaalla.

Nuoren metsän hoidossa parasta työnjälkeä mitattiin Kymenlaaksossa, Satakunnassa sekä Uudellamaalla ja heikointa Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa sekä Kanta-Hämeessä.

Maakuntien osalta tuloksista ei voi vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Maakunnalliset tarkastusmäärät olivat etenkin taimikon varhaishoidon osalta pieniä, mikä vaikuttaa osaltaan vertailutuloksiin.

Metsänhoitotöiden laatua voi parantaa töiden omavalvonnalla.

"Kun työn tekijä mittaa tekemänsä metsänhoitotyön jälkeä ja vertaa sitä annettuihin ohjeellisiin arvoihin, työn laatu paranee", toteaa Korhonen.

Metsänhoitotöiden omavalvonnassa voi käyttää apuna Metsäkeskuksen Laatumetsä-mobiilisovellusta, joka kulkee puhelimen mukana maastossa.

Omavalvonnan maksuttomiin verkkokoulutuksiin voi osallistua metsäkeskuksen Koulutukset ja tapahtumat -verkkosivuilta.

Lue myös:

Katso video: Omatoimisessa raivauksessa puita jää lähes aina liikaa

Katso uusin video
Lue lisää

Ministeri Leppä tuontihakkeen tulvasta: "Tässä on iso kansallisten talkoiden paikka. Laitetaan metsien hoitorästit kuntoon ja kotimaista kattilaan"

Itärajan takaa työvoimaa nuorten metsien hoitoon

Sallan yhteismetsä kokeilee tavanomaista harvempaa viljelytiheyttä: tavoitteena päästä eroon tappiollisista ensiharvennuksista

Metsänomistajat käyttävät harvennusrästien puut pääosin itse