Löydä ehdokkaasi: MT:n vaalikoneessa koko maan kuntavaaliehdokkaat
Metsä

Metsien hiilivarasto kasvaa vaikka hakkuut nousisivat 90 miljoonaan kuutioon vuoteen 2045 mennessä

Metsänhoidon tehostamisella puustoon sidottujen hiilidioksiditonnien hinta jää alle 10 euroon.
Jaana Kankaanpää
Tuoreen selvityksen mukaan metsien hakkuita ja hiilensidontaa voi kasvattaa samaan aikaan. Parhaaseen tulokseen pääsy vaatii kuitenkin metsänhoidon tehostamista.

Metsien sitoman hiilen määrä pysyy kasvussa vaikka hakkuut nousisivat lähelle 90 miljoonaa kuutiometriä vuoteen 2045 mennessä. Metsien käytön lisäys ei siten ole este metsien hiilivaraston kasvattamiselle.

Luonnonvarakeskus (Luke) esitteli tänään kaksi Metsäteollisuus ry:n tilaamaa mallia metsien puumäärän kasvusta. Perusvaihtoehdossa metsien hoito pysyy nykyisellään. Sen mukaan puustoon sitoutuneen hiilen määrä pysyy kasvussa, vaikka hakkuut nostetaan 89,5 miljoonana kuutioon vuoteen 2045 mennessä.

Hakkuiden vertailutasona on käytetty nykyistä 72,4 miljoonaa kuutiota.

Toisessa vaihtoehdossa metsien hoitoa tehostetaan. Silloin myös metsiin sitoutuvan hiilen määrä kasvaa.

"Jos kasvua lisäävät keinot otetaan laajamittaisesti heti käyttöön, puuston hiilinielu säilyy lisääntyvistä hakkuista huolimatta", totesi tutkimusprofessori Jari Hynynen Metsäteollisuus ry:n web-seminaarissa.

"Hiilensidontaa on mahdollista kasvattaa, vaikka seuraavalla 30 vuoden kaudella hakattaisiin suurin hakattavissa oleva puumäärä", tiivisti MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Hakkaraisen mukaan samalla voidaan parantaa myös luonnon monimuotoisuutta, kun toimitaan uusimman tiedon mukaisesti.

Perusvaihtoehdossa 90 miljoonan kuution tuntumaan nousevat hakkuut laskevat puustopääoman kokonaiskasvun muutamaan miljoonaan kuutioon vuodessa vuoteen 2045 mennessä. Lähtötilanteessa tuo kasvu on noin 24 miljoonaa kuutiota vuodessa.

Metsänhoitoa tehostamalla metsien kokonaistilavuuden vuosikasvu voidaan pitää 20 miljoonan kuution tuntumassa. Metsien puumäärä kasvaa tässä vaihtoehdossa noin 2,5 miljardista yli 3 miljardiin kuutiometriin vuoteen 2045 mennessä.

"Metsien hiilivarastoa voidaan kasvattaa samaan aikaan kun metsien käyttöä lisätään. Tämä edellyttää poliittisia päätöksiä, joilla kannustetaan metsien kasvun kannalta oikein ajoitettuun hoitoon", totesi Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi.

Niemen mukana metsien elinvoimaa ja kasvua ylläpitävä metsänhoito on edullista ja tehokasta ilmastopolitiikkaa. Metsävarojen kartuttaminen ja puupohjaisten tuotteiden tuotanto yhdessä vahvistavat taloutta kestävästi ja tuovat työtä koko maahan.

Luken metsänhoitoskenaariossa taimikoiden ja nuorten metsien hoitoa lisätään. Kasvua kiihdytetään myös lannoituksilla.

Samaan aikaan jatkuvan kasvatuksen osuus kaksinkertaistetaan, ja toisaalta tasaikäisrakenteiset metsät uudistetaan nopeasti käyttäen jalostettuja siemeniä ja taimia.

Lisäksi metsitystä lisätään merkittävästi.

Vastaavasti kunnostusojitusten määrää vähennetään. Turvemailla kasvua haetaan tuhkalannoitusta lisäämällä.

Kunnostusojitusten välttäminen vähentää metsätalouden haitallisia vesistövalumia turvemailta.

Lisätoimilla metsiin sitoutuneen hiilidioksiditonnin kustannus jää alle 10 euroon, mikä on Niemen mukaan hyvin vähän verrattaessa esimerkiksi päästöoikeuden oletettuun kehitykseen.

"Hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan työn ja toiminnan, ei rajoitusten kautta. On tärkeää huolehtia metsien elinvoimasta ja kasvusta. Se mahdollistaa sekä ympäristöystävällisten tuotteiden valmistuksen että metsävarojen kasvun vuonna 2050", Niemi näki.

Hiilen sidonnan lisääminen metsien kasvua kiihdyttämällä on myös Hakkaraisen mukaan hyvin kustannustehokasta.

"Hakkuiden vähentäminen hiilensidonnan takia olisi useita kymmeniä kertoja kalliimpaa. Siksi yhteiskunnan tuki metsänhoitoon on varsin perusteltua", sanoi Hakkarainen.

Ilmaista metsänhoidon tehostaminen ei ole. Luke laskee panostuksen hinnaksi 93 miljoonaa euroa vuodessa.

"Myönteinen kehitys edellyttää aktiivista metsänhoitoa ja nykyistä suurempia panoksia. Siihen tarvitaan kannustimia", totesi Hakkarainen.

Niemi oli samoilla linjoilla. Hänkään ei halunnut, että metsänomistajille jäisi pelkästään maksumiehen rooli.

"Jotta kustannus ei jäisi metsänomistajille kynnyskysymykseksi, tulee metsätalouden kannustejärjestelmän rahoitusta lisätä taimikoiden ja nuorten metsien hoidon sekä turvemaiden lannoituksen varmistamiseksi", Niemi vaati.

Katso uusin video: Vaellan-kevytmoottorikelkan voi purkaa pieniin osiin – ja muuntaa halutessaan mönkijäksi
Lue lisää

Metsien hiilinielut räjähtivät kasvuun

Runkopuuta hakattiin ennätyksellinen 70 miljoonaa kuutiometriä

MT-Gallup: Enemmistö suomalaisista hyväksyy nykyisen hakkuumäärän

Ilmastopaneeli: Hiilinielua kasvatettava reippaasti, mikä vaatii hakkuiden hillintää ja rajoituksia turvemailla – "Yhden puukuution arvo Suomen taloudelle on 230 euroa", kommentoi MTK:n Marttila