Metsä

Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia: "Mielikuvissa metsäalan työntekijä oli usein sellainen perinteinen metsuriukko"

Nuorten suhtautuminen metsäalaan on selvästi sukupuolittunutta.
Jaana Kankaanpää
Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia.

Moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia ja kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta. Asia selviää LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa -tutkimukseen liittyvästä kyselystä.

Viime syksynä toteutettuihin puhelinhaastatteluihin vastasi yhteensä 404 17-18-vuotiasta nuorta eri puolilta Suomea. Nuorten vastaukset heijastelivat perinteistä näkemystä metsäalasta.

”Mielikuvissa metsäalan työntekijä oli usein sellainen perinteinen metsuriukko”, tutkijatohtori Jaana Korhonen Helsingin yliopistosta sanoo tiedotteessa.

Kyselyssä kävi ilmi, että nuoret tunsivat metsäalan tuotteita melko kapealta sektorilta. Noin neljäsosa nuorista pystyi nimeämään viisi metsäsektorin tuotetta, ja yli puolet vastaajista tunnisti vain 1-3 tuotetta. Tunnetuimmat tuotteet olivat paperi, sellu ja huonekalut.

Osa vastaajista koki metsäalan vanhanaikaiseksi. Toisaalta ala koettiin usein vakaaksi ja kaikille mielikuva vanhanaikaisuudesta ei kuitenkaan ollut este sille, etteivätkö he voisi työskennellä alalla tulevaisuudessa.

”Suurin osa nuorista uskoi, että kestävyysarvojen painotus tulee näkymään metsäalalla tulevaisuudessa voimakkaammin. Tämä voi tarkoittaa, että alalla vallitsevat muutosvoimat siirtyvät metsäalaa koskeviin mielikuviin tulevaisuudessa”, Korhonen kommentoi.

Vastauksista nousi esiin myös kiinnostusta metsäalaan. Suuri osa kyselyyn vastanneista nuorista uskoi, että metsäsektorilta voisi löytyä heille työpaikka. Työtehtävistä houkuttelevimmaksi nähtiin uusien tuotteiden kehittäminen. Sen sijaan vähiten kiinnostavimpana nähtiin suurten yritysten prosessityöntekijöiden, moto- ja rekka-autonkuljettajien, sahojen toimintaan ja ehkä hieman yllättäen puupohjaisiin tekstiileihin liittyvät työtehtävät.

Nuorten suhtautuminen metsäalaan oli selvästi sukupuolittunutta. Kun vastaajilta kysyttiin, uskoisivatko he, että sopiva työpaikka voisi löytyä metsäalalta, miehistä myöntävästi vastasi tasan puolet ja naisista 35 prosenttia.

LUT- kauppakorkeakoulun tutkijaopettaja Anni Tuppura muistuttaa, että metsäalan yritykset pystyvät halutessaan muokkaamaan alasta olemassa olevaa mielikuvaa.

"Jos halutaan viestiä, että ollaan uuden ajan harjalla, pitää toiminnan myös näyttää siltä. Pikkuhiljaa alalle onkin saatu enemmän esimerkiksi naisjohtajia”, hän sanoo.

Naisten kiinnostuksen puute heijastelee sitä, että tekninen ala ei edelleenkään vedä naisia opiskelijoiksi yhtä paljon kuin miehiä. Vaatimus teknisen alan koulutuksesta vaikuttaa metsäalan työntekijöiden saatavuuteen ja monimuotoisuuteen.

”Tarvitaan laajempaa yhteiskunnallista keskustelua siitä, mitä yhteiskunta voi tehdä, että naiset suuntautuisivat myös tekniikan aloille. Ammattikuntien eriytyminen ja sukupuolittuneisuus on haaste”, professori Satu Pätäri LUT-kauppakorkeakoulusta toteaa.

Pätäri huomauttaa, että metsäsektorin työvoimatarpeen on arvioitu tulevaisuudessa kasvavan samaan aikaan kun ikäluokat pienenevät ja kilpailu osaavasta työvoimasta kovenee. Naisia on hyvä saada alalle myös toisesta syystä.

”Jos ikäluokasta on valittavana vain toinen puoli, se kaventaa osaamista. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia ei pystytä välttämättä havaitsemaan niin hyvin, jos työntekijäjoukko on hyvin homogeeninen”, hän lisää.

Lue lisää:

Ammatinvalintamielessä metsäalaa ei valtaosalle tytöistä ole olemassakaan – koetaan liian miehiseksi

Naisia niukasti metsäteollisuuden kesätöissä

Puunkuormaajamestari kyllästyi äijälauman ällistelyyn: "Helpommalla pääsee, kun on oma yritys"

Katso uusin video
Lue lisää

Kirja-arvio: Kolmen nuoren tarinoita yhdistää jalkapallo ja epävarma hapuilu aikuisiksi

Valtaosa alaikäisistä huolehtii hyvin ehkäisystä

Taloustutkimuksen kysely: Lähes 80 prosenttia vastaajista ei hyväksy turkistarhauksen tukemista

Koronan toinen aalto iskee nyt päin yrityksiä – luvassa lisää lomautuksia ja irtisanomisia, EK:n kysely kertoo