Metsä

Ruotsin FSC-sertifiointi tiukkenee: Kymmenen prosenttia metsätilan pinta-alasta jätettävä tavanomaisen talouskäytön ulkopuolelle

Tähän asti viisi prosenttia pinta-alasta on pitänyt rauhoittaa luonnonsuojeluun kuten myös Suomen FSC:ssä.
Johner Images
Suurin osa Suomen ja Ruotsin FSC-sertifioiduista metsistä on isojen yritysten omistamia.

Ruotsissa FSC-sertifioinnin standardin uudistus valmistui tänä vuonna. Uudet säännöt julkaistaan kesäkuun alussa. Niitä tulee noudattaa metsänhoidossa syyskuun alusta lähtien.

”Ehdottomasti suurin muutos on uusi maankäytön pinta-alavaatimus. Nykyisen viiden prosentin luonnonsuojelukäytön lisäksi vaaditaan viisi prosenttia luonnonhoitoon tai sosiaaliseen hyödyntämiseen tarkoitettuja alueita”, kertoo metsäyhtiö Södran metsäosaston ympäristöpäällikkö Tomas Rahm.

Tavanomaisen talouskäytön ulkopuolelle jääviä alueita tulee siis jatkossa olla kymmenen prosenttia tilan pinta-alasta. Uuden vaatimuksen mukaiset alueet voivat olla suojeltuja tai erityisillä hoitotoimenpiteillä vaalittavia kohteita.

Muita uudistuksia ovat Ruotsin FSC:n verkkosivujen ja Bioenergitidningen -lehden mukaan muun muassa tiehankkeilta vaadittavat luontoarvoselvitykset, toimet isojen avohakkuualojen välttämiseksi, yhteistyö muiden metsäympäristöä käyttävien kanssa, työturvallisuusvaatimukset kausi- ja vuokratyöntekijöille sekä tarkemmat vaatimukset lehtipuiden ja uhanalaisten kasvien huomiointiin. Myös poroelinkeinolle on tulossa mahdollisuus vaikuttaa metsätalouden suunnitteluun.

”Tarkkoja tietoja uuden standardin vaikutuksista ei nyt vielä ole”, Rahm toteaa.

FSC-sääntöjen uudistukseen on kohdistunut paljon odotuksia, sillä Ruotsin FSC on vuosien mittaan ollut luonnonsuojelujärjestöjen hampaissa liiallisesta lepsuudesta.

Esimerkiksi paikallinen Maan ystävät -järjestö antoi sille vuoden viherpesu -palkinnon vuonna 2015.

Osa FSC-säännöistä on Rahmin mukaan suunnattu isoille metsätalousyrityksille eikä pieniä tiloja koskevia linjauksia ole vielä tehty. Metsätalouden edustajat saavat lausua mielipiteensä suunnittelutyössä, mutta Rahm suhtautuu epäilyksellä siihen, miten paljon taloudellisia näkökulmia päätöksenteossa lopulta huomioidaan.

Ruotsissa FSC-sertifiointi on selvästi yleisempää kuin Suomessa. Noin puolet Ruotsin metsätalousmaasta on FSC-sertifioitu. Suomessa osuus on vajaat kymmenen prosenttia.

PEFC-pinta-alaa on Ruotsissa hieman yli puolet metsätalousmaasta. Keski- ja Pohjois- Ruotsissa on runsaasti FSC:hen sitoutuneiden metsäyritysten omistamia maita.

Sertifioinnista maksettavaa hintalisää selvitettiin viime kesänä Land Skogsbruk -lehdessä. Alueelliset erot olivat suuria. Etelä-Ruotsissa sertifikaatista kilahti kymmenen kruunun (noin 90 sentin) lisä puukuutiolle. Jos käytössä olivat molemmat merkit, lisähintaa kertyi 20 kruunua (1,80 euroa). Sen sijaan Pohjois-Ruotsissa lisähintaa ei maksettu lainkaan.

Lehden mukaan vain harva pohjoisruotsalainen yksityismetsänomistaja on lähtenyt FSC-sertifiointiin, koska alueella on joka tapauksessa tarjolla paljon FSC-puuta yhtiöiden omista metsistä.

Lue myös:

Metsänomistajia houkutellaan tiukempaan sertifiointiin, mutta kannattaako se? – "Kymmenientuhansien panos edellyttää aika vahvaa näyttöä selkeästi korkeammasta kantohinnasta”

Land Skogsbruk: Så lönsam är FSC-certifieringen för skogsägaren

Bioenergitidningen: Kommer snart: en nivåhöjning för FSC-skogsbruk i Sverige

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

"Arvot metsätaloudessa muuttuvat, on elettävä ajassa" – luomusertifioinnin hankkinut yhteismetsä haluaa avata uusia polkuja

"Pitäisikö metsät suojella ja lopettaa hakkaaminen?" Halla-aho ihmetteli vaalitentissä – Mykkänen luottaa taimikonhoitoon ja kiertoajan pidentämiseen

Jo puolet metsureista on ulkomaisia valtion metsissä – alalla ollaan erimielisiä, onko selityksenä työvoiman halpuutus vai suomalaisten hiipuva kiinnostus metsätöitä kohtaan

Metsiin kohdistuu massiivinen vyörytys