Metsä

Selvitys: Luonto säilyy hakkuissa heikommin kuin vuosituhannen alussa

Esimerkiksi säästöpuita jätettiin menneinä vuosina runsaammin kuin 2014–2018, ilmenee tuoreesta raportista.
Kari Salonen
Säästöpuita on jätetty hakkuualoille viime vuosina entistä enemmän, mutta säästöpuiden keskikoko on pienentynyt.

Talousmetsien luonnonhoito on ollut 2010-luvun uudistushakkuissa heikompaa kuin 2000-luvun alussa, kertovat Luonnonvarakeskus Luke, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen metsäkeskus ja Tapio yhteisessä tiedotteessaan.

Esimerkiksi vapaaehtoisesti säästettäviä luontokohteita jätettiin hakkuualoille niukemmin vuosina 2014–2018 kuin vuosina 2000–2009.

"Ne ovat lakikohteen tyyppisiä metsiä, jotka eivät kuitenkaan täytä luonnontilaisuuden tai pienialaisuuden vaatimusta. Niitä voivat olla esimerkiksi pienkosteikot ja rantametsät", kertoo Luken tutkija Juha Siitonen.

70 prosenttia uudistusaloista luokitellaan luontolaadultaan hyviksi. Osuus on pysynyt ennallaan, mutta erinomaisiksi arvioituja hakkuualoja oli 2014–2018 vähemmän kuin edellisellä viisivuotiskaudella.

Säästöpuiden kokonaistilavuus on pysynyt varsin tasaisena. Aivan viime vuosina säästöpuiden määrä on noussut sertifiontikriteerien vaatimana. Tilavuuden pysyessä ennallaan se tarkoittaa, että säästöpuiksi on valittu entistä pienempiä puita.

Haavan ja raidan osuus säästöpuustosta on pysynyt tasaisena noin 20 prosentissa.

"Luonnonhoidon taso oli tarkastelujakson lopulla määrällisissä muuttujissa keskimäärin noin 20 prosenttia heikompi kuin mitä se oli 2000-luvulla, ja lähes 30 prosenttia heikompi kuin mitä se oli ollut parhaalla 2000-luvun viisivuotisjaksolla", Siitonen tiivistää tiedotteessa.

Syytä heikkoon kehitykseen ei tiedetä. Yksi mahdollinen syy on, että vastuu luonnonhoidosta on jäänyt liiaksi puunostajien alihankkijoille sen sijaan, että siitä olisi keskusteltu puunostajan ja metsänomistajan välillä. Tällöin hakkuissa on noudatettu sertifioinnin ja lakien vähimmäisehtoja.

Hakkuuaukkojen kuolleen puun määrän vähenemistä voi selittää sen lisääntynyt korjuu energiapuuksi.

Luonnonhoidon tuloksia on selvitetty Luontolaatu-hankkeessa. Tuoreet tulokset on julkaistu hankkeen osaraportissa.

MT:n jättinumero ilmestyy 30.10.
Lue lisää

Raiskattiinko metsiä surutta? Luonnon muutosta on vaikea mitata

Päivitetyissä PEFC-kriteereissä tiukennuksia säästöpuihin ja suojakaistoihin – luonnosta ehtii kommentoida vielä parin viikon ajan

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen torjuu vihreiden vaatimukset metsälain avaamisesta – "Suojelukeinot metsälain kautta olisivat perustuslain vastaisia"

Mustikkamättäät ovat selvästi vähentyneet 1950-luvun jälkeen