Metsä

Metsä Board myy Husumin sellutehtaasta 30 prosenttia ruotsalaisten metsänomistajien Norra Skogille – "Järjestelyn toteutuessa Metsä Board on käytännössä nettovelaton"

"Varmistamme Husumin tehtaan puuhuollon pitkälle tulevaisuuteen ja lisäksi saamme kumppanin jakamaan sellutehtaan uudistamiseen liittyviä investointeja", Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio sanoo.
Lari Lievonen
Metsä Boardin oman tarpeen ylittävän sellun nettoylijäämä laskee järjestelyn jälkeen nykyisestä 600 000 tonnista noin 390 000 tonniin vuodessa. Oman tuotannon lisäksi Metsä Board omistaa selluyhtiö Metsä Fibrestä 24,9 prosenttia.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board myy 30 prosentin osuuden Husumin sellutehtaastaan Ruotsissa.

Ostaja on ruotsalainen metsänomistajaosuuskunta Norra Skog, jonka kanssa Metsä Boardin Ruotsin puunhankinnasta vastaava Metsä Forest Sverige on samanaikaisesti solminut pitkäaikaisen puun toimitussopimuksen, Metsä Boardin tiedote kertoo.

Metsä Board on saanut hyväksynnän Husumin tehtaan ympäristöluvan muutokselle ja tehnyt lopullisen investointipäätöksen sellutehtaan uudistamisen ensimmäisestä vaiheesta, joka sisältää uuden soodakattilan ja turbiinin. Investoinnin kokonaisarvo on noin 320 miljoonaa euroa. Uuden soodakattilan ja turbiinin arvioitu käyttöönotto on vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.

Kaupassa Husumin sellutehtaan arvostus on toteutushetkellä noin 875 miljoonaa euroa sisältäen käynnissä olevan soodakattila- ja turbiini-investoinnin valmistumisen. Arvostus vastaa noin 1,2 miljardin euron arvoa sellutehtaan uudistuksen toisen vaiheen eli uuden kuitulinjan valmistuttua.

Kauppa alentaa Metsä Boardin nettovelkaa toteutushetkellä noin 260 miljoonaa euroa ja lisäksi pienentää Metsä Boardin rahoitusosuutta sellutehtaan uudistuksen toisessa vaiheessa noin 100 miljoonaa euroa. Kaupan arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2021.

Osapuolten välillä solmittu pitkäaikainen puun toimitussopimus lisää Ruotsista hankitun sertifioidun puun osuutta ja vähentää selvästi puun tuontia Baltian maista.

Ruotsista hankitun puun osuuden kasvattaminen vähentää yhtiön mukaan tehtaan kustannusvaihtelua.

Lisäksi yhteistyö Norra Skogin kanssa vahvistaa Husumin sellutehtaan puunsaantivarmuutta ja siten osaltaan tekee tehtaasta erinomaisen alustan Metsä Boardin kartonkiliiketoimintojen jatkokehittämiselle, tiedotteessa kerrotaan.

Ennen järjestelyä Metsä Boardin nettoylijäämä sellussa on noin 600 000 tonnia vuodessa. Nettoylijäämä muodostuu Metsä Boardin oman sellutuotannon ja -kulutuksen erotuksesta sekä 24,9 prosentin omistusosuudesta osakkuusyhtiö Metsä Fibressä.

Norra Skogin 30 prosentin vähemmistöosuus Husumin sellutehtaassa pienentää Metsä Boardin vuosittaista nettoylijäämää noin 210 000 tonnia.

Metsä Boardin strategiana on jatkaa kannattavaa kasvua ensikuitupohjaisissa pakkausmateriaaleissa. Järjestelyn vapauttamat käteisvarat ja lähivuosien vältetyt investoinnit, yhteensä yli 350 miljoonaa euroa, mahdollistavat yhtiön mukaan kehitysinvestointien merkittävän kohdentamisen kartonkiin.

Suunnitellut hankkeet tähtäävät orgaaniseen kasvuun, tuotevalikoiman kehittämiseen ja kustannustehokkuuden parantamiseen.

”Tällä Metsä Boardin ja Norra Skogin välisellä järjestelyllä varmistamme Husumin tehtaan puuhuollon pitkälle tulevaisuuteen ja lisäksi saamme kumppanin jakamaan sellutehtaan uudistamiseen liittyviä investointeja", Metsä Boardin toimitusjohtaja Mika Joukio sanoo.

"Järjestelyn toteutuessa Metsä Board on käytännössä nettovelaton, joten olemme erinomaisessa asemassa kasvattamaan ydinliiketoimintaamme, vastuullista ja korkealuokkaista ensikuitukartonkia.”

Metsä Board yhdistelee jatkossakin Husumin sellutehtaan konsernitilinpäätöksessään tytäryhtiönä, joten liikevoiton herkkyys sellun markkinahintojen muutoksille pysyy ennallaan.

Markkinasellun hinnan 10 prosentin muutoksella on vuositasolla noin 30 miljoonan euron vaikutus yhtiön liiketulokseen.

Kaupasta ei synny tuloslaskelmassa raportoitavaa myyntivoittoa, vaan sen positiiviset vaikutukset esitetään suoraan omassa pääomassa. Osakekauppana toteutettavasta kaupasta syntyvä myyntivoitto on verovapaa.

Katso uusin video
Lue lisää

Metsä Group ja Helsingin yliopisto solmivat sopimuksen tutkimus- ja opiskelijayhteistyöstä

Metsä Group myy osuutensa Espoon Tapiolassa sijaitsevasta pääkonttorikiinteistöstään

Metsä Group suunnittelee kartongin tuotannon kasvattamista Husumin tehtaalla Ruotsissa – sellutehtaan uudistus etenee

Metsä Group pyörittää pomokarusellia – Äänekosken biotuotetehtaalle ja Rauman sellutehtaalle uudet johtajat