Metsä

EU:n ympäristökomissaari kyseenalaistaa suomalaisen metsätalouden kestävyyden: "Suomen tiedot osoittavat huolestuttavan tilanteen"

Sinkevičius on huolissaan Suomen metsälajiston tilanteesta. Hän sai alkuviikolla metsäoppia Suomesta.
ALESSANDRO RAMPAZZO / EU
Virginijus ­Sinkevičius vieraili maanantaina ympäristöpääkaupunki Lahdessa, jossa hän asensi puuhun linnunpöntön.

Suomen metsätaloudesta löytyy parannettavaa, EU:n ympäristöstä, valtameristä ja kalastusasioista vastaava liettualaiskomissaari Virginijus ­Sinkevičius sanoo MT:lle.

"Suomi saa pisteitä hyvin suojelluista metsistään, sillä yhteensä 10,6 prosenttia metsistä on lain nojalla suojeltuja. Jos kuitenkin tarkastellaan metsien biologista monimuotoisuutta ja hiilinieluja – jotka yleisesti ovat laskussa – näemme ongelmia. Suomen toimittamat tiedot osoittavat huolestuttavan tilanteen."

"Lähes puolet maan 400 luontotyypistä oli uhanalaisia vuonna 2018", komissaari sanoo. "Lisäksi noin 12 prosenttia lajeista Suomessa oli uhanalaisia."

Sinkevičius kertoo, että kestävyystarkastelu metsäsertifioinnin kautta ei ole yksiselitteistä. Hänen korviinsa on kantautunut, että metsäsertifikaatit ovat puutteellisia erityisesti ympäristön huomioimisessa.

Suomessa metsäsertifiointikeskustelu on käynyt kuumana, kun ely-keskukset ja Suomen ympäristökeskus eivät allekirjoittaneet päivitettyä PEFC-standardia.

Komissio aikoo ottaa sertifiointiin kantaa EU:n uudessa metsästrategiassa, jota odotetaan kesäkuussa.

"Joskus epäillään sitä, pystyvätkö yksityiset sertifiointijärjestelmät – jotka vaihtelevat suuresti jäsenvaltioittain – osoittamaan metsänhoidon kestävyyttä. Kriteereistä, joihin sertifiointijärjestelmät perustuvat, on eriäviä näkemyksiä myös Suomessa. Useat sidosryhmät ja tutkijat ovat huolissaan ympäristön ja sosiaalisen kestävyyden tasosta."

Ympäristökomissaari vieraili alkuviikosta Suomessa. Hän tutustui Suomeen yhdessä kansavälisistä kumppanuuksista vastaavan komissaarin Jutta Urpilaisen kanssa.

Keskusteluun nousi EU:n uusi rahoitusluokittelu, joka vaikuttaa metsätalouteen. Kestävän rahoituksen kriteereillä komissio määrittelee muun muassa sen, mikä on ilmaston kannalta kestävää metsänhoitoa.

­Sinkevičius ei usko esityksen tuovan metsänomistajille suurta byrokratiataakkaa.

"Olemme yksinkertaistaneet kriteereitä huomattavasti. Pienien metsänomistajien hallinnollisen taakan minimoimiseksi alle 13 hehtaarin metsätiloilla ei vaadita ilmastohyötyanalyysiä. Ilmastosuunnitelmien tarkastukset voidaan tehdä metsäsertifioinnin yhteydessä", komissaari kuvailee EU-komission julkaisemia kestävyyskriteerejä.

Rahoitussäädöksen sisältämä kestävyyden osoittaminen tulee metsätiloille yritysten puunhankinnan kautta. Jotta yksityinen metsätila voisi näyttäytyä kestävänä raaka-aineen lähteenä – ja metsäteollisuus siten kestävänä toimialana – yli 13 hehtaarin metsätilojen tulisi sitoutua ilmastohyötyanalyysin valmisteluun ja metsänkäyttötapojen seurantaan 30 vuoden ajan.

"Kun sijoittavat suuntaavat investointeja kestävämpään teknologiaan ja yrityksiin, pystymme muuttamaan Euroopan ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä", Sinkevičius sanoo.

Vierailu Suomessa oli opettavainen, komissaari sanoo.

"Koska metsät ovat tärkeitä Suomelle ja niin suuri osa maan identiteettiä, tahdoin vierailla Suomessa. Halusin nähdä omin silmin sen, miten metsiä hoidetaan sekä oppia lisää perinteistä, haasteista ja tavoista, joilla Suomi lisää biologista monimuotoisuutta ja kestävyyttä."

Metsiin liittyvää EU-sääntelyä on tiedossa lähiaikoina paljon. Ympäristökomissaari painottaa ennustettavuutta, jolla ehkäistään päällekkäistä lainsäädäntöä.

"Metsät eivät ole koskaan olleet niin ratkaisevia ilmastonmuutoksen torjunnassa kuin nyt, ja siksi niillä on tärkeä rooli ehdottamissamme aloitteissa ja lainsäädännössä. Johdonmukainen lähestymistapa metsiin on ratkaisevan tärkeää."

Lue myös:

Komissaari Urpilainen pitää EU:n tuoreita metsälinjauksia tasapainoisina – "Metsäsektori ja bioenergia todettiin säädöksissä kestäväksi"

Enemmistö suomalaisista mepeistä on EU:n uusia metsäkriteerejä vastaan – "Metsätalouden näkökulmasta esitys on pöyristyttävä"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

"Miksi turpeesta pitää luopua kokonaan, kun se kuitenkin uusiutuu hitaasti?", kysyi Pekka Uro vihreiden Hanna Holopaiselta tuottajaliiton kokouksessa

EU-komissaari Timmermans käsittää Suomen kriittisen metsälinjan: Kyse on myös kulttuurista, historiasta ja yksityisistä metsänomistajista

EU-taksonomian metsäsääntelyyn odotettavissa vastustusta – metsien lisäksi soraääniä voivat tuottaa myös ydinvoima ja maakaasu

Melkoista sosialisointia