Metsä

"Pitäisikö metsät suojella ja lopettaa hakkaaminen?" Halla-aho ihmetteli vaalitentissä – Mykkänen luottaa taimikonhoitoon ja kiertoajan pidentämiseen

Luontopaneelin puheenjohtajan Janne Kotiahon mukaan Etelä-Suomen suojelutavoitteet eivät riitä lähellekään pysäyttämään luontokatoa.
Kai Tirkkonen
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen luottaa, että muun muassa taimikoiden harvennusrästien hoito kiihdyttää metsien kasvua.

Kun hakkuut lisääntyvät noin 4,5 miljoonaa kuutiota vuodessa, menetetään hiilinielu, joka vastaa koko Suomen liikenteen päästömäärää. Ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori Markku Ollikainen kysyi maanantaisessa vaalitentissä suurten puolueiden puheenjohtajilta, miten menetys kompensoidaan.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mielestä jatkuvasti käyttömääräänsä enemmän kasvavia metsiä hyödynnetään Suomessa vastuullisesti. Hän ei ymmärrä, millainen johtopäätös tutkijoiden vanhojen metsien hiilensidontakykyä korostavista lausunnoista pitäisi tehdä.

"Pitäisikö metsät suojella ja lopettaa hakkaaminen?" Halla-aho kysyi ja vastasi itselleen, että vaikutukset olisivat haitallisia niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin globaaleille ympäristötavoitteillekin, kun metsäteollisuus siirtyisi meiltä kehittyviin maihin.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin huomautti, että avohakkuiden vaihtoehtona jatkuva kasvatus yleistyy.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen luottaa taimikoiden harvennusrästien hoitoon. Lisäksi metsät voitaisiin hakata astetta järeämpinä, jolloin kenties tukkipuun saanto kasvaisi ja puutuotteiden jalostusarvo paranisi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä loisi metsänomistajille kannustimia hiilinielujen kasvattamiseen ja ekosysteemipalveluiden tarjoamiseen.

Marin ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko kehuivat vapaaehtoisuuteen perustuvaa metsiensuojeluohjelma Metsoa.

Luontopaneelin puheenjohtaja, professori Janne Kotiaho huomautti, että luonnon monimuotoisuuskadon pysäyttämiseksi tavoite suojella Etelä-Suomessa 100 000 hehtaaria on täysin riittämätön. Luontokato jatkuu, koska Etelä-Suomessa metsistä on suojeltu vain kolme prosenttia. EU-tavoitteiden mukaan meidän tulisi lisäsuojella jopa neljä miljoonaa hehtaaria.

Kysymykseen, pitäisikö kuntien käyttää kaavoitusta yhä enemmän vanhojen metsien suojelemiseksi, Saarikko ja Halla-aho näyttivät peukkua alaspäin. He eivät myöskään tekisi kunnissa tapahtuvien hankkeiden luontohaittojen kompensoinnista pakollista.

Saarikon mukaan keskusta suhtautuu avoimesti kompensaatioon, joka voisi toimia esimerkiksi kaivoshankkeissa. Marinin mielestä kompensointimalli voisi olla toimiva työkalu, jotta pysähdyttäisiin pohtimaan, onko luonnontilainen alue välttämätöntä ottaa käyttöön.

Marinin mielestä kuntia ei tarvitse ohjata ylhäältäpäin muulla kuin lainsäädännöllä.

"Kunnilla on jo hyvin vahvoja työkaluja ohjata maankäyttöä kaavoituksella ja lunastamalla maita."

Useat kunnat toimivat jo esimerkillisesti ilmastoasioissa. Kunnista kaksi kolmasosaa on asettanut ilmastotavoitteet. Vihreiden varapuheenjohtaja Emma Kari näkee kunnat sparraajina, sillä noin puolella niistä on kovemmat ilmastotavoitteet kuin valtiolla. Hän toivoo, että uudistuvassa ilmastolaissa säädetään kuntien ilmastosuunnitelmat pakollisiksi.

Kari peräänkuuluttaa kuntien vastuuta taistelussa luontokatoa vastaan: "Kunnat omistavat paljon maata ja metsiä. Miten niitä käytetään? Onko ihmisillä oikeus päästä luontoon?"

Kari kertoi somessa syntyneestä vastustusmyrskystä, kun hän ehdotti, että Helsingin keskustassa nurmikoista tehtäisiin niittyjä: "Luontokatokysymyksen merkittävyyteen ei ole herätty. Jokainen pläntti on tärkeä."

Kokoomuksen Mykkänen kaipaa tutkijoilta konkretiaa eli euromääriä ja riskirajoja: Mikä on luonnon monimuotoisuuden menettämisen hinta?

Kuntavaalitentin järjestivät Suomen ilmastopaneeli, Suomen Luontopaneeli, Ympäristötiedon foorumi sekä Helsingin yliopisto.

Lue myös:

Sanna Marin: Suomi tarvitsee metsäteollisuuden investointeja, eikä niitä pidä nähdä uhkana metsillemme

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Paine kasvaa PS:n puheenjohtajakisassa

Suojelu vie työpaikkoja

Etelän lähiöt ja Itä-Suomi nukkuvat vaaleissa, eniten antamattomia ääniä menettää perussuomalaiset

Etelän lähiöt ja Itä-Suomi nukkuvat vaaleissa