Metsä

Huippusuhdanne käynnisti sahateollisuuden investointien aallon – yritykset kurovat kiinni kilpailijamaiden etumatkaa

Sahatavaran kysynnän kasvunäkymät vahvistavat uskoa investointeihin. "Pankkirahoittajat ovat todennäköisesti nyt myös myötämielisempiä", Luken tutkimusprofessori Erkki Verkasalo arvioi.
Jaana Kankaanpää
Itsenäiset sahayritykset ovat kertoneet investoinneista, jotka lisäävät tuotantokapasiteettia yhteensä lähes 900 000 kuutiometriä vuodessa. Lisäksi Metsä Groupin suursaha Raumalla kasvattaa kapasiteettia 750 000 kuutiometriä. Arkistokuva on Kuhmo Oy:n sahalta.

Useat suomalaiset sahayritykset ovat julkistaneet investointisuunnitelmia kokonaan uusista sahalinjoista tai vanhojen koneiden ja laitteiden merkittävistä uusinnoista.

Noin 200 miljoonaa euroa maksavaa, Suomen kaikkien aikojen suurinta sahainvestointia rakentaa Raumalle Metsä Group.

Ensi vuonna käynnistyvän suursahan vuosituotanto nousee peräti 750 000 kuutiometriin mäntysahatavaraa. Tukkia se tarvitsee 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Itsenäisistä sahayrityksistä investointipäätöksistä ovat jo kertoneet Junnikkala Oy, Kuhmo Oy, Versowood sekä Orasko-konserniin kuuluva Haadex Oy.

Koskisen Oy:ltä odotetaan päätöstä vanhan sahan kokonaan korvaavan uuden sahan rakentamisesta jo lähikuukausina.

Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Erkki Verkasalo sanoo, että puurakentamisen lisäyksen ja puun sisustuskäytön mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää suomalaisilta sahayrityksiltä kilpailukyvyn parantamista sekä laadun ja jalostusasteen nostamista vientimarkkinoilla ja myös kotimaassa.

Siksi investoinnit uuteen teknologiaan ovat erittäin kaivattuja.

"Suomalainen sahateollisuus on jäänyt jälkeen kovimmista kilpailijoista Ruotsista, Saksasta ja osin jopa Venäjästä."

Viimeksi kuluneiden 20 vuoden aikana on Verkasalon mukaan tehty vain vähän suuria teknologiainvestointeja.

"Pääasiassa investoinnit ovat olleet kuivauskapasiteetin laajennuksia sekä sahalaitosten lajittelupään ja tukinkäsittelyn uusimista."

Harvoja poikkeuksia on Keitele Group, joka on rakentanut uudet sahat Kemijärvelle ja Alajärvelle, ja pienemmistä yrityksistä Kuusisto Wood Laitilassa.

Investointien ansiosta suomalaiset sahayritykset kurovat Verkasalon mukaan nyt kiinni kansainvälisten kilpailijoiden etumatkaa.

"Voidaan puhua investointiaallosta, jollainen nähtiin viimeksi 1990-luvun lopulla."

Uusi teknologia mahdollistaa puuraaka-aineen aiempaa tarkemman ja tehokkaamman hyödyntämisen. Näin tukista saadaan nykyistä enemmän arvokkaita lopputuotteita.

Myös digitalisaatio ja tietojärjestelmät etenevät merkittäviä askelia.

Tänä vuonna sahatavaran tuotannon arvioidaan nousevan Suomessa yli 12 miljoonaan kuutiometriin. Kaikkien aikojen ennätys on vuodelta 2007, kun sahausmäärä ylsi lähes 14 miljoonaan kuutiometriin.

Uudet investoinnit lisäävät sahojen kapasiteettia.

Rauman investointia lukuun ottamatta, Verkasalo ei pidä kapasiteetin kasvua kuitenkaan kovin merkittävänä muutoksena nykyiseen tilanteeseen verrattuna.

"Nykyisillä sahoillahan voitaisiin teknisesti sahata noin 14 miljoonaa kuutiometriä vuodessa."

Samaan aikaan, kun uusia investointeja on suunniteltu, vanhoja sahoja on suljettu. Stora Enso pysäytti lopullisesti toissa talvena Kiteen sahan ja UPM Lappeenrannassa pikkutukkilinjan tämän kesän alussa.

Verkasalo pitää hyvin mahdollisena, että itsenäisiltä sahayrityksiltä kuullaan vielä lisää investointiuutisia.

Sahateollisuudessa on menossa huippusuhdanne ja ennusteissa arvioidaan, että aiempia vuosia parempi kehitys voisi jatkua, vaikka suhdanne kääntyykin jossain vaiheessa laskuun.

"Useimmilla yrityksillä on ollut mahdollisuus vahvistaa taseitaan ja omarahoituksen mahdollisuus on selvästi parempi kuin takavuosina. Pankkirahoittajat ovat todennäköisesti nyt myös myötämielisempiä", Verkasalo sanoo.

Koskisen Oy kertoi jo viime kesänä suunnittelevansa uutta sahalaitosta. Konsernin toimitusjohtaja Jukka Pahta sanoo, että investointipäätöksen valmistelu on edennyt loppuvaiheeseen.

Uuden laitoksen tuotanto olisi 400 000 kuutiometriä sahatavara eli 100 000 kuutiota enemmän kuin nykyisen sahalaitoksen, jonka uusi korvaisi.

Noin 45 miljoonaa euroa maksavan investoinnin on määrä käynnistyä vuoden 2023 kesällä.

Timo Filpus
Junnikkala Oy:n uusi saha valmistuu Ouluun vuoden 2023 loppuun mennessä. Sen myötä yhtiön tuotantokapasiteetti nousee 750 000 kuutioon sahatavaraa, mikä tarkoittaa 1,4 miljoonan tukkikuution tarvetta vuodessa
Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Kanadan metsäpalot ja Euroopan tulvat lykkäävät sahatavaran hinnan taittumista – Metsä Groupin Hämälän mukaan kovin nousupiikki on kuitenkin jo takanapäin

Kanadan metsäpalot nostavat sahatavaran hintaa Pohjois-Amerikassa

Sahatavaran hinnat laskeneet Yhdysvalloissa jo 70 prosenttia

Sahateollisuus on jälleen tulevaisuutta