Metsä

Stora Enson puutuotteet ja sellu ennätysvauhdissa – "Kasvua vauhditti perinteisten sahatuotteiden poikkeuksellisen vahva maailmanlaajuinen kysyntä"

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos kaksinkertaistui huhti–kesäkuussa viime vuoden vastaavasta jaksosta.
Jarkko Sirkiä
Stora Enson tulosta paransivat etenkin sellun, puutuotteiden ja pakkauskartonkien suuremmat toimitusmäärät ja korkeammat hinnat.

Stora Enson liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia 2,6 miljardiin euroon huhti–kesäkuussa.

Vertailukelpoinen liiketulos kaksinkertaistui viime vuoden toisen neljänneksen 178 miljoonasta 364 miljoonaan euroon.

Liiketulos liikevaihdosta kohosi 8,4 prosentista 14,0 prosenttiin.

Liiketulosta paransivat etenkin sellun (Biomaterials-divisioona), puutuotteiden (Wood Products) ja pakkauskartonkien (Packaging Materials) suuremmat toimitusmäärät ja korkeammat hinnat.

Stora Enson toimitusjohtajan Annica Breskyn mukaan Wood Products -divisioonan ennätyksellinen kannattavuus jatkuu.

"Kasvua vauhditti etenkin perinteisten sahatuotteiden poikkeuksellisen vahva maailmanlaajuinen kysyntä. Myös Biomaterials-divisioonalla oli ennätyksellinen neljännes sellun suotuisien markkinaolosuhteiden myötä", hän toteaa osavuosikatsauksessa.

Pakkauskartongit eli Packaging Materials hyötyi Breskyn mukaan vahvasta tilauskannasta, joka kasvoi yli 20 prosenttia.

Oulun tehtaalla kraftlainerin tuotanto saavutti käyttökatteella mitatun kannattavuusrajan kolme neljännestä tavoitetta aiemmin. "Divisioonan kehitys on selvästi positiivista", toimitusjohtaja kehuu.

Aaltopahvipakkausten tuotannossa eli Packaging Solutions -divisioonassa liikevaihto on kasvanut merkittävästi, mutta haasteena ovat Breskyn mukaan edelleen korkeat raaka-ainekustannukset.

Yhtiön omissa metsissä ja puunhankinnassa Forest-divisioonassa vahva kannattavuus jatkuu. Liikevaihdon kehitystä vauhditti toimitusten kasvu Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi metsäomaisuuden arvo kasvoi yli 200 miljoonaa euroa puolivuosittaisessa arvonmäärityksessä.

Paperien kysyntä kasvaa ja tilauskanta on vahva, mutta korkeita raaka-ainekustannuksia ei ole vielä saatu täysin kompensoitua tuotteiden hinnankorotuksilla. "Tästä johtuen Paper-divisioonan tulos on heikko", Bresky sanoo, mutta lupaa, että katsauskauden jälkeen on näköpiirissä käänne parempaan.

Bresky toteaa EU:ssa tapahtuvan paljon alueilla, joilla on suora vaikutus Stora Ensoon.

EU:n kestävän rahoituksen taksonomia julkaistiin huhtikuussa. "Meillä on hyvät mahdollisuudet täyttää luokittelujärjestelmän kriteerit, koska kestävä metsänhoito ja toiminta ovat strategiamme perusta."

EU:n metsästrategia julkaistiin viime viikolla. Stora Enson toimitusjohtaja korostaa, että vastuullisesti hoidetut metsät ja uusiutuvat, kiertotalouden mukaiset tuotteet ovat osa ratkaisua EU:n kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsä Group kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä alkuvuonna – sellun huippuhinnat näkyvät reippaina tulosparannuksina

Paperin markkina tasapainottuu

Kartongeista tuli uusi kivijalka – Stora Enson toimitusjohtaja uskoo, että kartongeissa on vielä paljon kasvunsijaa – metsään Annica Bresky vetäytyy pohtimaan suuria linjoja

Stora Enson Annica Bresky odottaa, että neuvotteluilla voidaan yhä vaikuttaa EU:n metsästrategiaan – "Pohjoisten maiden pitää korottaa ääntään", myös liittolaisia tarvitaan