Metsä

UPM:n sellutehtaat ja sahat tekivät kaikkien aikojen parhaan tuloksen – "Liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti"

Yhtiö odottaa liikevoiton nousevan edelleen tämän vuoden toisella puoliskolla verrattuna vuoden alkupuoliskoon.
UPM
UPM rakentaa Uruguayn Paso de los Torosiin yli kaksi miljardia euroa maksavaa sellujättiä. Rakennustyömailla työskentelee nyt 5 000 työntekijää.

UPM:n liikevaihto nousi huhti–kesäkuussa 15 prosenttia liki 2,4 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 51 prosenttia viime vuoden toisen neljänneksen 203 miljoonasta eurosta 307 miljoonaan euroon. Se oli parempi kuin yhtiötä seuraavat analyytikot odottivat.

Liiketulos liikevaihdosta parani 9,8 prosentista 12,9 prosenttiin.

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen luonnehtii osavuosikatsauksessa yhtiön huhti–kesäkuuta erittäin hyväksi.

"Liiketoimintomme onnistuivat toisella vuosineljänneksellä erinomaisesti nopeasti muuttuvilla markkinoilla, joilla hinnat ja kysyntä nousivat."

Pääsääntöisesti myyntihinnat kohosivat Pesosen mukaan enemmän kuin tuotantokustannukset.

Eniten tulostaan paransi UPM:n liiketoiminta-alueista Biorefining sellun ja sahatavaran hintojen jyrkän nousun ansiosta. Sellutehtaiden ja sahojen tulos oli kaikkien aikojen paras toisella neljänneksellä.

Tuloksentekoa jarruttivat suunniteltu kunnossapitoseisokki Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa sekä tulipalosta aiheutunut seisokki Lappeenrannan biojalostamolla.

Tarramateriaalit ja erikoispaperit tuovat lähes kolmanneksen UPM:n liikevaihdosta. Niiden markkinoita Pesonen kuvaa edelleen vahvoiksi.

"Liiketoimintojen hyvää kannattavuutta tukivat kuluttajakäyttäytymisessä, verkkokaupassa ja päivittäistavarakaupassa jatkuneet trendit."

Raflatacin tarrojen osavuositulos oli Pesosen mukaan jälleen erinomainen tuotantokustannuksiin kohdistuvista kovista paineista huolimatta.

Paino- ja kirjoituspaperien eli graafisten paperien kysyntä kasvoi Euroopassa 28 prosenttia sulkutoimenpiteitä sisältäneestä viime vuoden vastaavasta vuosineljänneksestä.

UPM:n paperikoneiden käyttöaste oli hyvä.

"Communication Papersin neljännes oli kannattavuudeltaan hyvin haastava, koska tuotantopanosten hinnat nousivat nopeasti, ja sanoma- ja aikakauslehtipaperien markkinahinnat perustuivat tammikuussa tehtyihin sopimuksiin", Pesonen toteaa.

Shottonin paperitehtaan myynnistä UPM ilmoitti toukokuussa, ja kauppa saadaan päätökseen yhtiön mukaan kolmannella vuosineljänneksellä.

Liiketoiminta-alueista Plywoodin eli vanerien valmistuksen kannattavuus koheni Pesosen mukaan pääasiassa korkeampien toimitusmäärien ja hyvän toiminnallisen tehokkuuden ansiosta.

"Vanerin kysyntä jatkui vahvana rakentamisen loppukäytöissä ja parani teollisissa sovelluksissa."

Energian tuotannon kannattavuus parani sähkön hintojen noustua. Vesivoiman tuotantomäärät olivat hyvällä tasolla, mutta Olkiluodon ydinvoimalan huoltoseisokki vähensi ydinvoiman tuotantoa.

Olkiluoto 3 -projekti on loppusuoralla, ja reaktori kytketään valtakunnan verkkoon koekäyttöä varten vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pesonen toteaa, että Olkiluoto 3 lisää merkittävästi hiilidioksidivapaan sähkön tarjontaa Suomessa.

UPM rakentaa Uruguayn Paso de los Torosiin yli kaksi miljardia euroa maksavaa sellujättiä. "Uruguayn rakennustyömailla on nyt 5 000 työntekijää. Paso de los Torosissa rakentaminen edistyy hyvin kaikissa keskeisissä kohteissa, ja Montevideon satamaterminaali alkaa valmistua", Pesonen kertoo.

Leunassa Saksassa investointi biokemikaaleihin etenee hänen mukaansa hyvin sekä rakennustyömaalla että liiketoiminnan valmisteluissa.

Vertailukelpoisen liikevoiton UPM odottaa nousevan vuoden toisella puoliskolla verrattuna tämän vuoden alkupuoliskoon. Koko tämän vuoden liiketuloksen arvioidaan nousevan selvästi verrattuna vuoteen 2020.

Katso uusin video: Kaikkia keinoja kokeillut metsänomistaja kehitti oman hirvenkarkotusliemen
Lue lisää

Metsä Group kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä alkuvuonna – sellun huippuhinnat näkyvät reippaina tulosparannuksina

Paperin markkina tasapainottuu

Hinaaja Olli jumpsuttaa yhä Saimaalla kilometrin puulauttaa kiskoen – ikiaikaisella uitolla on pörssiyhtiölle yllättäviä etuja

Vientialat seuraavat metsäteollisuuden palkkaneuvotteluja pelonsekaisin tuntein