Metsä

Neova lopettaa energiaturpeen tuotannon ensi vuonna

Energiaturpeen kysyntä on edelleen laskussa.
Johannes Tervo
Merkittävin syy energiaturpeen kysynnän laskuun on päästöoikeuksien hinnan kohoaminen.

Neova eli entinen Vapo lopettaa energiaturpeen tuottamisen, yhtiö kertoo tiedotteessaan.

Neova alaskirjaa vuoden 2021 tilinpäätöksessään energiaturvetuotantoon liittyviä tase-eriä yhteensä 16,2 miljoonaa euroa.

Alaskirjaukset koskevat koko jäljellä olevaa energiaturpeeseen liittyvää käyttöomaisuutta Suomessa. Olemassa olevia energiaturvevarastoja yhtiö ei alaskirjaa.

Toimitusjohtaja Vesa Tempakan mukaan päätös jyrsinpolttoturvetuotannon lopettamisesta tehtiin kaupallisin perustein.

"Meillä on valmius tuottaa jonkin verran energiaturvetta jatkossa, mikäli Suomen energiahuollon turvaaminen tai joidenkin kriittisten asiakkaiden energiahuollon turvaaminen sitä vaatisi. Tällä hetkellä ei ole näköpiirissä tuollaisia tarpeita", Tempakka sanoo.

Energiaturpeen kysynnän lasku on voimistunut edelleen. Merkittävin syy kysynnän laskuun on päästöoikeuden hinnan kohoaminen. Yhdessä energiaveron korotuksen kanssa se on tehnyt energiaturpeesta selvästi haketta ja ainespuuta kalliimman polttoaineen.

”Vuosien 2015–2021 aikana alan hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet noin neljä miljoonaa tonnia”, Tempakka sanoo. Ennusteen mukaan turvetoimialan päästöt jäävät vuonna 2025 0,6 miljoonaan tonniin, mikä vastaa 1,5 prosenttia Suomen kaikista päästöistä.

Neova uskoo varastossa olevan energiaturpeen riittävä tärkeiden asiakkaiden tarpeisiin tulevien vuosien aikana.

Yhtiö arvelee, että sen turvetuotteiden tuotantoon tarvittava aktiivinen tuotantopinta-ala on vuonna 2025 noin 15 000 hehtaaria. Se on alle 0,2 prosenttia Suomen suopinta-alasta.

Yhtiö on sitoutunut siirtämään käytännöstä poistuvat maa-alueet uuteen maankäyttömuotoon seuraavien vuosien aikana. Pääasiassa turvetuotantoalueet metsitetään tai ennallistetaan kosteikoiksi. Maankäytön muutos enteilee luonnon monimuotoisuuden paranemista yli 10 000 hehtaarin alueella.

Yhtiön painopiste siirtyy nyt ammattiviljelyssä tarvittaviin kasvualustoihin, kuiviketurpeeseen ja uusiin turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista tuotettaviin korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Lue myös:

"Turvavarastoihin ei tavaraa ole paljon kertynyt" – turpeen osalta energiatuotannon huoltovarmuus on menetetty

Neova pohtii keinoja puuliiketoimintansa kasvattamiseen – "Kartoitamme strategisia vaihtoehtoja"

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

Tuontihakkeeseen liittyy huomattava poliittinen riski

Venäläinen hake valtasi Suomen

Talous voisi toimia toisinkin – "Yhdessä tehty hyvinvointi kaikille", ekonomisti Jussi Ahokas kiteyttää

Turpeen energiakäyttö vähenee vauhdilla – "Rahaa palaa 50 miljoonaa, mutta sitten ollaan puhtaampi laitos"