Metsä

Metsäyhtiöt lähtevät ensi vuoteen erinomaisesta markkinatilanteesta, mutta huippuvuoden 2021 tulostahtia on vaikea ylläpitää

Tuotteiden kysyntä jatkunee hyvänä. Tulosten odotetaan silti heikkenevän, koska tuotantokustannusten nousu syö katteita. Lakko voi iskeä kovaa UPM:ää.
Saara Lavi
Metsäyhtiöt ovat tehneet sellulla erinomaista tulosta päättyvänä vuonna. Euroopassa sellun hinnat ovat edelleen lähes ennätystasolla. Arkistokuvassa on Metsä Groupin sellutehdas Lappeenrannan Joutsenossa.

Päättyvä vuosi 2021 on ollut metsäteollisuusyhtiöille erinomainen.

Markkinatilanne on ollut historiallisen hyvä oikeastaan kaikissa muissa tuoteryhmissä paitsi graafisissa papereissa, sanoo osakeanalyyseihin erikoistuneen Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen.

"Yhtiöiden erinomaiset tulokset ovat syntyneet ennen kaikkea hinnoittelun kautta, kun kysyntä on ollut kovaa ja samaan aikaan koronapandemia on aiheuttanut tuotannon supistumisia eri puolilla maailmaa. Tarjontaa ovat rajoittaneet myös logistiikkaputken ongelmat."

Korkeita hintoja on nähty varsinkin lyhyen hinnoittelusyklin tuotteissa kuten sellussa, sahatavarassa ja aaltopahvin raaka-aineissa.

Markkinoiden kokonaiskuva vuodelle 2022 näyttää Viljakaisen mukaan edelleen suotuisalta.

"Mielestäni on kuitenkin vaikea nähdä, että kaikkien tuotteiden nykyiset hinnat olisivat kestävällä pohjalla."

Kiinassa sellun hinnat lähtivät ennätystasolta laskuun jo kevään lopulla. Euroopassa havusellun huippu taittui marraskuun alkupuolella.

Hintojen ero Kiinan ja Euroopan välillä on revennyt poikkeuksellisen suureksi. Viime viikkoina Kiinan markkinoilla on ollut merkkejä hintojen nousun viriämisestä tai ainakin alamäen päättymisestä.

"Vielä on kuitenkin epäselvää, onko hinnan nousussa kyse Kiinan sellun kysynnän parantumisesta vai Kanadan tulvavahinkojen takia supistuneesta tarjonnasta. Ensin mainittu ajuri olisi lähtökohtaisesti pidempiaikainen kuin toinen", Viljakainen pohtii.

Sahatavaran hinta kohosi Yhdysvalloissa ennennäkemättömän korkealle viime toukokuussa. Sen jälkeen hinnat laskivat useita kymmeniä prosentteja.

Syksyn kuluessa hinnat lähtivät Atlantin takana jälleen nousuun, ja Chicagon raaka-ainepörssissä noteeratut futuurit ennustavat nousun jatkuvan.

Länsi-Kanadassa Brittiläistä Kolumbiaa koetelleet suurtulvat ovat vaikeuttaneet myös sahatavaran toimituksia Yhdysvaltoihin, mikä on osaltaan nostamassa hintoja.

Ruotsissa sahatavaran hintaindeksi laski marraskuussa 25 prosenttiyksikköä elokuussa noteeratusta kaikkien aikojen ennätyksestä. Marraskuun indeksi oli silti 71 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Suomalaisen sahatavaran vientihinta jatkoi nousua vielä syyskuussa. Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan hinta kohosi elokuun 385 eurosta syyskuussa 411 euroon kuutiometriltä. Kyseiseen vientihintaan on laskettu mukaan myös höylätty sahatavara.

Yleinen inflaatio on vauhdittumassa eri puolilla maailmaa ja sen seurauksena kustannusten kohoaminen on syömässä metsäyhtiöiden katteita.

"Etenkin energia-, logistiikka- ja kemikaalikustannukset ovat nousseet. Palkat ja raakapuu ovat pysyneet paremmin kurissa, vaikka eivät nekään ole laskeneet", Viljakainen sanoo.

"Nyt näyttää, että vuositasolla tuotantokustannukset tulevat olemaan korkeammat 2022 kuin 2021."

Metsäyhtiöiden tulosten arvioidaankin heikkenevän vuoden 2021 luvuista.

"Tulokset säilynevät kuitenkin hyvää markkinatilannetta heijastellen historiallisiin toteutumiin nähden vahvoilla tasoilla", Viljakainen uskoo.

Kolmesta suuresta metsäyhtiöstä Stora Enso ja Metsä Group pääsivät sopuun Paperiliiton kanssa ensi kauden työehtosopimuksista hyvissä ajoin.

Sen sijaan UPM:ssä on alkamassa 1. tammikuuta lakot, joista ovat ilmoittaneet Paperiliitto, Sähköliitto ja Ammattiliitto Pro.

UPM pyrkii lakon aikana hoitamaan toimituksia asiakkaille Suomen ulkopuolisilta tehtailta. Hankalaa se on, sillä yhtiön neljästä sellutehtaasta kolme toimii Suomessa. Myös hyvää tulosta tekevä biopolttoaineiden jalostamo on Suomessa.

Lyhyellä aikavälillä UPM:n menetykset voivat olla Viljakaisen mukaan merkittäviä, jos lakko kestää viikkoja.

Analyytikkojen arvioissa on esitetty, että lakon negatiivinen tulosvaikutus voisi olla 2–3 miljoonaa euroa päivässä.

Näin kolme viikkoa kestävä lakko tekisi UPM:n tulokseen mahdollisesti yli 60 miljoonan euron loven.

Lue lisää:

Metsä Group kannattavin kolmesta suuresta metsäyhtiöstä – kuluva vuosi lukeutuu yhtiöiden historian parhaimpiin

Katso uusin video: Kannattaako pienpuut katkoa kuiduksi vai kasata kaikki energiapinoon?
Lue lisää

JHL on valmis tukemaan Paperiliiton lakkoa – puheenjohtaja Niemi-Laine pitää UPM:n toimintaa "totaalisen tarpeettomana pullisteluna"

UPM on valmis kiristämään lakkovieterin kireälle – säilyvätkö paperikoneet?

UPM:n ja Paperiliiton tapaaminen ei johtanut neuvottelujen käynnistymiseen – pattitilanne jatkuu

Paperiliiton Vanhala huomisesta tapaamisesta UPM:n kanssa: "Sopimukset eivät synny, jos ei keskustella"