MT Metsä

Uudistuvat metsän harvennusmallit tarjoavat enemmän vaihtoehtoja ja helpottavat vaikutusten vertailua

Noin kaksi kolmasosaa vuosittaisista hakkuista Suomessa on harvennushakkuita.
Harvennuksilla voidaan vaikuttaa puuston hiilivarastoon, raaka-aineen jalostusarvoon ja puulajijakaumaan. 
Harvennuksilla voidaan vaikuttaa puuston hiilivarastoon, raaka-aineen jalostusarvoon ja puulajijakaumaan.  Kuva: Sanne Katainen

Lue lisää