Pettyneitä ja turhautuneita turveyrittäjiä houkutellaan nyt takaisin alalle ‒ ilman varmuutta toimitusketjut romahtavat

Energiaturveyrittäjät sammuttelivat jo valoja, kun yllättäen kohonnut sähkön hinta herätti kysynnän uudelleen.
Tilaajalle
Kesällä nostettu turve varastoidaan soilla niin kutsuttuihin aumoihin.

Metsäpalvelut

Miltä metsäsi näyttää euroissa? Lisää laskuriin vain tilasi pinta-ala ja maakunta, niin saat arvion metsätilasi arvosta.