Sodan aiheuttamaa hintojen nousua pitää pyrkiä kompensoimaan niille, joita se kipeimmin koskee − perheitä ja ikäihmisiä ei saa asettaa kansainvälisen taloudellisen taiston etulinjaan

Ihmisten luottamus talouteen on sodan myötä tippunut ennätyksellisen nopeasti ja ennätyksellisen alas.