Politiikka

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottaminen kaikille jakaa puoluekentän — puolet suomalaisista kannattaa

SAK:n jäsenet puolustavat tiukasti työttömyyskassoihin perustuvaa nykyjärjestelmää.
Jarkko Sirkiä
Kela maksaa nykyisin työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Suomen yrittäjät haluaisiin siirtää myös ansiopäivärahojen maksatuksen Kelaan.

Kokoomuksen ja keskustan äänestäjien enemmistö haluaisi ulottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille riippumatta siitä kuuluuko työttömyyskassaan. Tulos käy ilmi Maaseudun Tulevaisuuden, Hufvudstadsbladetin ja Verkkouutisten heinäkuussa teettämästä kyselystä.

Vasemmistopuolueiden äänestäjät suhtautuvat ajatukseen yleisestä työttömyysvakuutuksesta kielteisemmin. Puolet SDP:n vasemmistoliiton kannattajista tyrmää kaikille ulotettavan työttömyysturvan. Vihreiden kannattajista puolet sen sijaan kannattaa esitystä.

Perussuomalaisten ja pienpuolueiden äänestäjät jakaantuvat melko tasan yleisen työttömyysturvan kannattajiin ja vastustajiin.

Ansiosidonnaisen laajentaminen kaikille työntekijöille nousi keskusteluun, kun kokoomus esitti sitä heinäkuussa. Keskusta on ajanut samaa tavoitetta aiemmin työreformissaan. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus selvittää asiaa.

Työttömyysturva jakaantuu nykyisiin kahteen osaan.

Peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea Kela maksaa kaikille työttömille. Korkeampaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saavat vain työttömyyskassojen jäsenet. Kassojen jäsenmaksut kuitenkin kattavat vain 5,5 prosenttia ansiopäivärahoista. Loput tulee työttömyysvakuutusrahastolta. Sen rahoitukseen osallistuvat kaikki työnantajat ja työntekijät, riippumatta siitä kuuluuvatko kassaan vai ei.

Järjestelmä periytyy 1960-luvun alkuun, jolloin siitä sopivat Elinkeinolämän keskusliiton EK:n edeltäjä STK ja työntekijöiden SAK. Sopimus oli seurausta V.J Sukselaisen (ml.) hallituksen epäonnistuneesta esityksestä, joka olisi luonut kaikille yhtäläisen työttömyysturvan.

EK on tähän asti puolustanut kassajärjestelmää, mutta muutti yllättäen kantaansa heinäkuussa. Suomen Yrittäjät on jo aiemmin halunnut ulottaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille ja siirtää sen maksatuksen Kelalle.

Perinteisesti Ay-liike on kannattanut kassoihin perustuvaa järjestelmää. Liitoissa katsotaan, että työttömyyskassan jäsenyys houkuttaa työntekijöitä liittymään myös ammattiyhdistykseen, vaikka kassaan voi liittyä myös ilman ammattiliiton jäsenyyttä.

Gallupin mukaan erityisesti työntekijäjärjestö SAK:n jäsenet ovat sitä mieltä, ettei ansiosidonnaista työttömyysturvaa saisi ulottaa kassoihin kuulumattomiin työntekijöhin. Korkeasti koulutettujen Akavan jäsenistä puolet kuitenkin kannattaa yleistä työttömyysturvaa ja vain kolmannes vastustaa. STTK:n ja muiden liittojen jäsenet asettuvat yleistä työttömyysturvaa vastaan.

Kaikista suomalaisista noin puolet kannattaa työttömyysturvan ulottamista kassojen ulkopuolella oleville.

Vahvimmin sen kannalla ovat yrittäjät ja yli 70-vuotiaat. Koulutus lisää yleisen työttömyysturvan kannatusta. Asuinpaikalla ei juuri ole vaikutusta. Miehet suhtautuvat yleiseen työttömyysturvaan hieman naisia myönteisemmin.

Kyselyn toteutti Kantar TNS 22.–24. heinäkuuta. Kyselyyn vastasi 1 097 ihmistä, jotka edustavat Suomen täysi-ikäistä väestöä. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa koko väestön osalta. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.

Korona muutti EK:n suhtautumisen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan – "On epäoikeudenmukaista, että kaikki maksavat, mutta vain kassan jäsenet saavat

EK:n äkkikäännös yllätti

Heta-Linnea Kovanen

Lue lisää

Koronavuosi palautti työttömyyskassojen jäsenmäärät nousuun – uusien nuorten jäsenten määrä lisääntyi lähes puolella

Hallitus valmistautuu vaikeisiin riihipäätöksiin Veitsiluodon varjossa

Uutissuomalainen: Hallitus ei porrasta ansiosidonnaista kehysriihessä

STT:n tiedot: Työmarkkinajärjestöt eivät päässeet sopuun ansiosidonnaisen porrastamisesta, työ jatkuu hallituksessa