Politiikka

Valtio siirtyy laajasti etätöihin lähivuosina – korona-arki todistanut, että monia töitä voi tehdä etänä

Konttorilla käydään tule­vaisuudessa ehkä yhtenä tai kahtena päivänä viikossa.
Jaana Kankaanpää
Tekniikan kehitys viime vuosina on tukenut mahdollisuuksia tehdä etätyötä. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön työntekijöillä yhteydet ovat toimineet pääsääntöisesti erittäin hyvin.

Tuhannet valtion työntekijät voivat tulevaisuudessa työskennellä muualla kuin työpaikalla. Laajasta etätyöstä tulee normaalia valtion asiantuntijatyössä.

Tällä hetkellä etätyö on osa korona-arkea. Mutta nyt käytössä olevista malleista voi tulla jatkossa pysyviä.

MT kysyi etätöistä ministeriöiltä. Useassa nähdään etätyön olevan pääasiallinen työnteon muoto myös koronan jälkeen.

Yksikään ei arvioinut paluun entiseen olevan mahdollinen. Monessa etätyötä tukeva muutos on alkanut jo ennen koronaa.

Korona-arki todistaa, että merkittävä määrä tehtävistä voidaan tehdä ainakin osaksi muualla kuin toimistossa.

Valtiolla on kaikkiaan noin 75 500 työntekijää. Ennen koronaa arvioitiin, että noin puolet tekee sellaista asiantuntija- ja toimistotyötä, jota voisi tehdä etänä.

Tästä työstä etätyön osuudeksi ajateltiin suunnilleen puolet.

Korona on tuonut asenteisiin merkittävän muutoksen.

”Ajateltiin, että esimerkiksi ministeriöiden asiantuntijatyö soveltuu huonosti etätyöksi, koska työ on hektistä ja vaatii yhteyksiä poliitikkoihin. Nyt kun kaikki on tehty etänä, ovat ajatukset muuttuneet”, valtiovarainministeriön johtava asiantuntija Hannu Mäkikangas sanoo.

Mäkikangas vetää hallitusohjelmaan perustuvaa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn projektia.

Vuodenvaihteen tienoilla virastoille lähetetään aiheesta laaja kysely.

Mäkikangas arvioi, että silloin saadaan korkeampi arvio etätyöhön soveltuvista tehtävistä.

”Ennen koronaa oli paljon epäilyksiä, voiko tiettyä työtä tehdä etänä. Luulen, että seuraavassa kyselyssä asiantuntijatehtävissä soveltuvuus on ainakin 70 prosentin luokkaa.”

Kaikki asiantuntijat eivät ole jatkossa etänä, mutta he voivat olla. Vapaus valita on merkittävä ero koronan aikaan.

”Kun kotona olemisen pakko jää pois, se on iso helpotus.”

Monessa virastossa etätyötä on tehty yhtenä tai kahtena päivänä viikossa jo ennen koronaa.

Mäkikankaan mukaan rytmi voi kääntyä päinvastoin. Yhtenä tai kahtena päivänä ollaan toimistolla ja loput päivät muualla.

”Ennen keskusteltiin, voiko ja missä työssä soveltaa etätyötä ja missä ei. Nyt ulottuvuus on aivan toinen. Pohditaan, että kuinka paljon ja mitä siitä aiheutuu”, hän kuvaa ajatusten muuttumista.

MT kertoi 24.11., että puolustushallinto teki jo linjauksen lisätä etätyötä. Siellä etätyö oli ennen mahdollista 40 prosentissa työtehtävistä, jatkossa niin on 60 prosentissa. Paikkariippumaton työ voi puolustushallinnossa lisääntyä 7 000 hengellä.

Valtion läsnäolo maakunnissa perustuu tulevaisuudessa etätyöhön ja sen mahdollistamaan monipaikkaisuuteen.

Uusi strategia korvaa virastojen ja niiden yksiköiden siirtelyn paikkakunnalta toiselle.

Tämän periaatteen valmistelu on pitkällä. Hallitus on sopinut siitä iltakoulussa.

Vailla ongelmia etätyö ei ole. Esimiestyö todennäköisesti vaikeutuu.

”Jos tulee suoriutumisen, mielenterveyden tai alkoholin kanssa ongelmia, miten havaita ne ja auttaa ihmisiä. Vaikeat asiat tulevat entistä vaikeammaksi”, Mäkikangas pohtii.

Myös valtiolla käytännössä ollut perinteinen hierarkinen johtamisen kulttuuri kohtaa haasteita.

Suora kritiikki ja lintsaus­puhe ovat Mäkikankaan mukaan vähentyneet.

Hän muistuttaa, että etätyö ei ole tavoite vaan keino. Se on yksi tapa toteuttaa monipaikkaisuutta ja mahdollistaa työn tekemisen monipuolisesti ympäri Suomen.

Lue myös:

Vielä keväällä Petteri Orpo vaati ihmisiä takaisin työpaikoille — nyt kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja patistaa valtion työntekijöitä etätöihin: "Täyttä höyryä vapauden suuntaan"

Tuhannet puolustushallinnon työntekijät tekevät jatkossa etätyötä – Antti Kaikkonen haastaa muutkin ministeriöt: "Tarkoittaa mahdollisuuksia joustavampaan arkeen, asumiseen ja perhe-elämään"

Lue lisää

Etätyö vaikuttaa asuntojen hintoihin – Hypo kuvailee luovaa luokkaa tulevaisuuden menestyjiksi, jotka voivat valita mistä työtään tekevät

Kysely: Valtaosa suomalaisista haluaisi etätyösuosituksen päätyttyä jatkaa työntekoa kotoa käsin – koronahuolet eivät selitä etätyöhalua

Asukaslukuaan kasvattava matkailupitäjä varautuu yhä uusiin muuttajiin: Kalajoki on kaavoittanut Marinan alueelle asuntoja 67 000 kerrosneliömetriä

Korona nopeutti muuttopäätöstä: Espanjan Aurinkorannikko vaihtui Hiekkasärkkiin – monesta syystä