Politiikka

Kaatuuko hallitus polttoaineveroon? – Puheenjohtaja Saarikko: Keskustalle on "reunaehto", ettei veroa koroteta

Veronkorotus puuttuu tuoreesta liikennepäästöjen tiekartastakin juuri keskustan vaatimuksesta, Saarikko sanoo. Keskustan mukaan etätyö leikkaa kolmanneksen liikenteen päästöistä.
Sanne Katainen

Keskusta pitää tiukasti kiinni näkemyksestään, ettei liikennepolttoaineiden verotusta kiristetä. Perusteluna on, että hallitusohjelman mukaiset 250 miljoonan euron veronkorotukset fossiilisiin polttoaineisiin on tehty ja että liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartassa ei mainita polttoaineen veronkorotusta lainkaan.

"Sen puuttuminen tiekartasta ei ole sattumaa, vaan viesti. Se puuttuu sieltä meidän vaatimuksestamme. On liian helppo tie nostaa hallituksesta toiseen bensaveroa verrattuna uusien keinojen etsimiseen siihen. Se on myös väärin niitä kohtaan, joille auto on välttämättömyys", puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi perjantaina MT:lle.

Onko verojen korottamattomuus siis keskustalle hallituskysymys?

"Se on meidän reunaehtomme. Keskustalle käy linja, joka on hallitusohjelmassa ja se on nyt tehty", Saarikko vastaa kysymykseen syksylle sovitusta välitarkastelusta.

"Syksylläkin keskustan kanta on se, että tämän vaalikauden polttoaineiden veronkorotukset on nyt tehty."

Saarikko sanoo keskustan sitoutuneen päästöjen vähentämiseen, mutta ne voidaan puolittaa hänestä alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla.

"Nostan etätyön, jonka tuomat mahdollisuudet ovat toimiva ja ihmisten omiin valintoihin perustuva ja arjen näkökulmasta hyväksyttävä keino. Etätyön avulla voidaan toteuttaa liikenteen päästövähennyksistä jopa kolmannes kymmenessä vuodessa."

Toisena Saarikko mainitsee biokaasun ja muiden vähähiilisten polttoaineiden jakeluvelvoitteen noston, sillä päästövähennyksen lisäksi se toisi investointeja ja työpaikkoja.

"Kolmantena nostan jatkovalmistelussa mukana olevan Matti Vanhasen esityksen liikenteen verotuksen uudistamisesta siten, että se perustuisi nykyisen polttoaineveron sijaan ajokilometreihin ja tieluokkiin. Pienemmillä teillä ja välttämättömällä liikkumisella olisi kevyempi verotus. Tämä on yksi vastaus jatkuvalle polttoaineverojen nostamiselle."

Ajatuksena on siirtää liikenteen verotusta polttoaineen verotuksesta ajokilometreihin ja tieluokkiin siten, että pikkuteiden käyttäminen olisi kaupunkiseutujen isoja teitä halvempaa ja ammattiliikenteen ajot muita edullisempia.

Liikenne- ja viestintäministeriö lähetti perjantaina lausunnolle niin sanotun tiekartan eli asiakirjan, jonka toimien nojalla liikenteen fossiiliset päästöt aiotaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta ja laskea ne nollaan vuoteen 2045 mennessä.

Verojen sijasta keinoina kolmivaiheisen ohjelman keinoihin kuuluvat muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaaminen, ajoneuvokannan uudistuminen ja liikennejärjestelmän sekä energiatehokkuuden parantaminen sekä etätyön edistäminen ja polttoaineiden vähähiilisen jakeluvelvoitteen noston.

Hallituksen on tarkoitus arvioida syksyllä, riittävätkö EU-tasolla kesällä tehtävät päätökset sekä tiekartan ensimmäisen ja toisen vaiheen keinot Suomen liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä.

Lue myös:

Fossiilittoman liikenteen tiekartta lähtee lausunnoille, alussa toteutettaisiin 19 toimenpidettä

Kokoomuksen Orpo Uutissuomalaiselle: Liikennepolttoaineiden verotus on nyt tapissa – torjuu veronkorotukset tällä ja ensi vaalikaudella

Keskusta esitteli vaihtoehtonsa liikenteen päästövähennyksille: "Hallitusohjelman mukaiset polttoaineveron korotukset on tehty, eikä uusia tule."

Lue lisää

Korona sulkee Suomen taas

Hallitus neuvottelee illalla koronaepidemian hillitsemisestä: odotettavissa siirtyminen koronastrategian tasolle kaksi, mutta riittääkö sekään?

SDP:n Paatero: "Olemme sitoutuneet siihen, että edistämme aitoa monipaikkaisuutta – kakkosasuntojen rekisteröinti on yksi hyvä lähtökohta asiassa"

Monipaikkainen elämä on kunnille mahdollisuus