Politiikka

Vanhempainvapaa pitenee ja jakaantuu isän ja äidin kesken tasaisemmin – ministeri Pekonen kutsuu mallia rakkausteoksi

Perhevapaauudistus lisää julkisen talouden kustannuksia arviolta 80 miljoonaa euroa.
Jussi Toivanen / Valtioneuvoston kanslia
Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta on valmistunut. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esitteli uudistusta ministeriön tiedotustilaisuudessa tänään tiistaina.

Hallituksen esityksen luonnos perhevapaauudistuksesta on valmistunut. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) esitteli uudistusta ministeriön tiedotustilaisuudessa tänään tiistaina.

Hallituksen esitys perhevapaiden uudistamisesta lähtee lausuntokierrokselle loppuviikosta ja eduskunta käsittelee sitä ensi syksynä. Lakien on tarkoitus astua voimaan elokuussa 2022.

”Uusi perhevapaamalli kohtelee jokaista lasta yhdenvertaisesti perhemuodosta riippumatta. Se kannustaa perheitä tasaisempaan hoitovastuun jakoon, jolloin lapsen suhde kumpaankin vanhempaan saa hyvän alun”, Pekonen sanoo.

Hallituksen valmistelussa päivärahapäivien malli on tarkentunut siten, että kumpikin vanhempi saisi 160 päivärahapäivän kiintiön.

Päivärahapäiviä on viikossa kuusi, joten yhteensä malli toisi lasta kohden vanhempainrahapäiviä 12,8 kuukautta. Tästä 0-63 päivärahapäivää olisi mahdollista luovuttaa toiselle.

Pekonen painottaa, että isien kiintiö kasvaa joka tapauksessa 54 päivärahapäivästä vähintään 97 päivään.

"Oma toiveeni on, että isät käyttäisivät enemmän heille suunnattuja perhevapaita ja osallistuisivat sitä kautta enemmän lasten hoitoon. Kysymyksessä on kunnianhimoinen uudistus, ja tarvitsemme edelleen myös asennemuutosta työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa", Pekonen sanoo.

Ministeri kutsuu perhevapaauudistusta myös rakkausteoksi, jolla pyritään luomaan perhe- ja lapsimyönteistä Suomea. Siten saadaan Pekosen mukaan jaettua aika raskastakin vauvaperheen arkea kahden vanhemman välillä.

"Kun isille tulee enemmän päivärahakiintiöitä, niin naiset voisivat palata aiemmin työelämään. Tätä kautta uudistuksella voi olla positiivinen työllisyysvaikutus", Pekonen sanoo.

Perhevapaauudistuksen mallissa päivärahapäiviä voi käyttää, kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Päivärahapäivät voisi käyttää useassa osassa, ainoastaan raskausraha on yhdenjaksoinen.

Kaikkien lasten vanhemmilla, jotka ovat lapsen huoltajia, olisi päivärahoihin yhtäläinen oikeus riippumatta vanhemman sukupuolesta, tai siitä onko biologinen vai adoptiovanhempi tai onko lähi- vai etävanhempi. Perhevapaiden kokonaismäärä kasvaisi uudistuksen myötä nykyisestä.

Uudistus mahdollistaa sen, että vanhempainrahaa voi käyttää vain osan viikkoa tai jopa yksittäisinä päivinä.

Ministeri Pekosen mukaan perhevapaauudistus lisää julkisen talouden kustannuksia arviolta 80 miljoonaa euroa. Päivärahapäivien lukumäärän lisäys ja kiintiöinti isille sekä vanhempainrahan tason korottaminen (16 ensimmäistä päivää), kasvattaa päivärahajärjestelmän kustannuksia.

Jos uudistus innostaa isät käyttämään vanhempainvapaita ja vanhempainrahoja nykyistä enemmän, päivärahajärjestelmän kustannukset kasvavat.

"Vanhempainvapaat ovat investointi perheisiin tärkeässä elämänvaiheessa", Pekonen painottaa.

Perhevapaauudistusta valmisteli sosiaali- ja terveysministeriön vetämä työryhmä sekä työsopimuslain osalta työ- ja elinkeinoministeriön työryhmä.

STM:n työryhmään kuului ministeriöiden ja virastojen lisäksi työmarkkinajärjestöjen edustajia. Ryhmä työskenteli hallitusohjelmakirjausten puitteissa. Se ei päässyt työssään täyteen yksimielisyyteen.

Lue lisää

"Äitien osalta tilanne ei muuttuisi merkittävästi nykyisestä, mutta isien päivärahoihin korotetut päivät olisivat parannus", Kela-asiantuntija laskee uudistuksen vaikutuksia

Ministeri Pekonen esittelee hallituksen mallin uudistukseksi

Perhevapaauudistus etenee viimein – pohjaratkaisu tiettävästi pysyy, mutta ansiosidonnaisten päivien lukumäärä on elänyt

Annika Saarikko tyrmää ajatuksen kotihoidon tuen poistamisesta työllisyyden kohentamiseksi