Politiikka

MT-kysely: Keskustan viljelijäkannatus kuntavaaleissa putoamassa rajusti – joka kuudes viljelijä antaisi äänensä perussuomalaisille

Yli 90 prosenttia viljelijöistä aikoo käyttää ääntään huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa.
Jukka Pasonen

Keskustan viljelijäkannatus on pudonnut neljän vuoden takaiseen MT:n kuntavaalikyselyyn verrattuna rajusti.

Vuonna 2017 kantansa ilmaisseista viljelijöistä yli 80 prosenttia kertoi äänestävänsä keskustaa kuntavaaleissa. Nyt osuus on 65 prosenttia, MT:n helmikuussa teettämä kysely kertoo.

Eniten kannatustaan on kasvattanut perussuomalaiset, jota aikoo äänestää joka kuudes kantansa kertonut viljelijä.

Kokoomuksen viljelijäkannatus ei ole neljässä vuodessa muuttunut. Puolue on saamassa kuntavaaleissa suunnilleen joka kymmenennen viljelijän äänen.

Suomenkielinen kysely todennäköisesti aliarvioi RKP:n viljelijäkannatusta. Kyselyn mukaan puolue saisi kolmen prosentin kannatuksen. Viljelijöistä suunnilleen kymmenesosa on ruotsinkielisiä.

Joka kuudes viljelijä ei osaa vielä sanoa mitä puoluetta aikoo huhtikuussa äänestää.

Tilan peltopinta-ala ei vaikuta kovinkaan selkeästi puoluevalintaan kuntavaaleissa. Perussuomalaisten kannatus kasvaa hieman tilakoon kasvaessa.

Keskustan ja kokoomuksen kannatus sen sijaan nousee hieman viljelijän iän mukana. Perussuomalaiset saavat korkeimman kannatuksen Pohjanmaalla, keskusta pärjää parhaiten Itä-Suomessa.

Maidontuottajat ovat vahvasti keskustan kannattajia. Perussuomalaiset saa eniten äänestäjiä siipikarjan ja sianlihantuottajilta sekä lisäksi muilta kasvinviljely- kuin viljatiloilta. Kyselyn mukaan perussuomalaiset olisi siipikarjantuottajien ykköspuolue, mutta pieni otos rajoittaa selvän johtopäätöksen tekoa.

Yli 90 prosenttia viljelijöistä aikoo käyttää ääntään huhtikuussa järjestettävissä kuntavaaleissa.

Kuntavaaleja pitää itselleen tärkeinä noin puolet viljelijöistä. Joka viides vastaaja taas ei pidä kuntavaaleja erityisen tärkeinä.

Äänestysvarmuus ja vaalien tärkeinä pitäminen nousevat vastaajan iän ja tilan peltopinta-alan mukana.

Viljelijät ovat perinteisesti olleet aktiivisia äänestäjiä kaikissa vaaleissa. Neljän vuoden takaiseen kuntavaalikyselyyn verrattuna tuottajien äänestysvarmuus on kuitenkin hieman pienentynyt. Myös niiden viljelijöiden määrä on kasvanut, jotka eivät pidä kuntavaaleja itselleen tärkeinä.

Tuotantosuunnista kaikkein tärkeimpinä kuntavaaleja pitävät metsätaloutta ja siipikarjataloutta päätuotantosuuntanaan harjoittavat.

Viljelijät jakaantuvat melko tasan niihin, jotka äänestävät ensisijassa puoluetta ja niihin jotka valitsevat ensisijassa ehdokkaan tämän mielipiteiden perusteella. Joka kymmenes äänestää joka tapauksessa tiettyä henkilöä täysin riippumatta tämän puolueesta tai mielipiteistä.

Isoja, yli 100 hehtaarin tiloja viljelevät äänestävät muita useammin ensisijassa ehdokasta. Näin tekevät myös Etelä- ja Pohjois-Suomessa asuvat viljelijät. Itä-Suomessa äänestyspäätöstä ohjaa muita alueita enemmän puolue.

Erikoiskasvintuottajilla ja muilla kotieläintiloilla kuin maitotiloilla korostuvat ehdokkaan mielipiteet. Maidontuottajat ja metsätalousyrittäjät taas äänestävät muita useammin ensisijassa puoluetta.

Puolue on muita tärkeämpi valintaperuste keskustan ja kokoomuksen kannattajille. Perussuomalaisten kannattajien valinnassa ehdokkaan merkitys korostuu. Näin on myös pienillä viljelijäpuolueilla, joskin näitä koskevien tulosten virhemarginaalit ovat isoja.

Kantar TNS Agrin toteuttamaan kyselyyn vastasi helmikuun alussa 932 viljelijää. Kysely on painotettu edustamaan Suomen runsasta 42 000 maatilaa. Tulosten virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa. Osaotosten tulokset ovat suuntaa antavia.

Lue lisää aiheesta:

MT-kuntavaalikysely: Keskusta ymmärtää suomalaisten mielestä parhaiten maaseudun ihmisiä — perussuomalaiset kannoilla varsinkin maalla asuvien mielissä

Uutissuomalaisen gallup: Lähes puolet suomalaisista harkitsee kuntavaaleissa kahden tai useamman puolueen välillä

Keskustan viljelijäkannatus romahti neljässä vuodessa – perussuomalaiset ja kokoomus nousussa

Lue lisää

Lehmä ja turve ilmasto-ongelmien syylliset television vaaliohjelmissa

Etelän lähiöt ja Itä-Suomi nukkuvat vaaleissa, eniten antamattomia ääniä menettää perussuomalaiset

Etelän lähiöt ja Itä-Suomi nukkuvat vaaleissa

Perussuomalaisten puheenjohtajaksi tähtäävän Riikka Purran mielestä maahanmuutosta keskusteleminen on yhä jonkinlainen tabu: "Väärin puhumalla saattaa päätyä median ja somen raskaaseen limboon ja menettää työnsä"