Politiikka

Dieselin veroedun poistaminen lisäisi metsäteollisuuden kuluja roimasti: "Ansiotuloveroa ei voida niin paljon keventää, että se paikkaisi dieselin hinnannousun tuomia kustannuksia"

Valtiovarainministeriön työryhmän raportti liikenteen verotuksen uudistamisesta huolettaa elinkeinoelämän järjestöjä.
Sanne Katainen
Dieselin veroedun poistaminen lisäisi metsäteollisuuden kuluja yli 120 miljoonalla eurolla.

Valtiovarainministeriön työryhmän eilen julkaisemassa raportissa pohdittiin liikenteen verotuksen uudistamista. Raportissa ehdotettiin muun muassa dieselin veroedun poistamista. Tämä tarkoittaisi sitä, että dieselin polttoaineveroa nostettaisiin asteittain noin 26 sentillä vuoteen 2035 mennessä. Samaan aikaan dieselautojen käyttövoimaveroa alennettaisiin.

Raportin mukaan muutos ohjaisi ympäristöystävällisempään liikkumiseen, mutta ei lisäisi kotitalouksien verorasitusta. Sen sijaan vientiteollisuuden aloilla dieselin pumppuhinnan nousu voi kirpaista.

Metsäteollisuus ry:n logistiikka-, ympäristö- ja energia-alan johtaja Jyrki Peisan mukaan työryhmän esitykset dieselin verotuksen kiristämisestä ja siirtämisestä käyttövoimaverosta pumppuhintaan nostaisi pelkästään metsäteollisuuden toimialan kuluja vuositasolla yli 120 miljoonalla eurolla.

"Suomessa on jo nyt yksi Euroopan kireimmistä dieselin polttoaineveroista", Peisa sanoo.

"Nyt sitä esitetään nostettavaksi vielä entisestään kilpailijamaita korkeammalle tasolle."

Raportissa esiteltiin mahdollisuutta kompensoida dieselin hinnan nousua joko laskemalla ansiotuloverotusta tai palauttamalla maksettua polttoaineveroa raskaalle liikenteelle.

Ensimmäinen vaihtoehto ei tarjoaisi metsäteollisuudelle lohtua.

"En usko, että ansiotuloveroa voitaisiin niin paljoa keventää, että se paikkaisi dieselin hinnannousun tuomia lisäkustannuksia", Peisa kertoo.

Polttoaineveron palautus raskaalle liikenteelle olisi hänen mukaansa parempi vaihtoehto, mutta ministeriö suhtautuu siihen ansiotuloveron laskua nihkeämmin. Raportin mukaan veronpalautus hankaloittaisi verotuksen valvontaa, ja lisäisi sen kustannuksia.

”Tavoite tulisi olla vientiteollisuuden uusien lisäkustannusten välttäminen. Teollisuuden kustannuksia pitäisi paremminkin alentaa eikä nostaa.”

MTK:n elinkeinojohtaja Marko Mäki-Hakola huomauttaa, että raportissa ja liikenteen verotuksessa on samaan aikaan kyse kahdesta eri asiasta: Päästöjen vähentämisestä ja valtion verotulojen keräämisestä.

"Ilmaston osalta kaikki järkevä on tietenkin tehtävä. Siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä", Mäki-Hakola sanoo.

"Verokertymässä on taas kyse laajemmasta asiasta. Jos valtion talous on kunnossa, niin paine kerätä veroja joka paikasta ei ole niin kova."

Dieselin verokorotusten hän pelkää heikentävän vientialojen, kuten metsäteollisuuden kilpailukykyä.

"Se voi johtaa investointien siirtymiseen muualle, mikä laskisi verokertymää ja lisäisi painetta verojen nostoon entisestään."

Myöskään ympäristö ei tästä kehityksestä välttämättä kiitä. Pahimmillaan metsäteollisuus siirtyy hänen mukaansa maihin, joissa metsänhoito ei ole kestävää. Näin veronkorotuksen kokonaisilmastovaikutukset voivat kääntyä negatiivisiksi.

Mäki-Hakola muistuttaa myös, että harvaan asutulla maaseudulla liikkumiseen käytetty osuus tuloista on jo nyt suurempi, kuin kaupungeissa.

"Jos on sujuvat joukkoliikennemahdollisuudet, niin autoilusta on helpompi vähentää. Verouudistukset eivät saa johtaa siihen, että liikkumisesta tulee maalla suhteettoman kallista."

Hän myös toivoo, että biokaasun käyttö liikenteessä otettaisiin yhä paremmin huomioon.

"Biokaasu olisi nopeasti käyttöön otettavissa oleva polttoaine. Sitä pitäisi kehittää sähköautoilun rinnalla, mielellään etupainotteisesti."

Myös Suomen Yrittäjät kertoivat tiedotteessaan vastustavansa dieselin veroedun poistamista.

"Hyötyliikenteessä polttoaineen kysyntä on lyhyellä aikavälillä hyvin joustamaton. Tämän vuoksi dieselpolttoaineen kireämpi verotus ei vähentäisi paljon kuljetusten päästöjä, mutta nostaisi kuljetuskustannuksia", huomauttaa Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen.

Niin ikään Suomen yrittäjien ekonomisti Sampo Seppänen arvioi, että EU-tasoinen tieliikenteen päästökauppa olisi ilmastovaikutuksiltaan tehokkaampi ja suomalasiyritysten kilpailukyvyn kannalta parempi vaihtoehto, kuin kansalliset veronkorotukset.

Ehdotus EU-tason päästökaupasta tieliikenteelle on mahdollisesti tulossa kesällä.

Seppänen kiitteli tiedotteessa myös Vanhasen ehdotusta sataprosenttisen biopolttoaineen verottomuuteen.

"Raskaassa liikenteessä teknologiarajoitteiden takia tehokkain päästövähennyskeino on siirtyminen asteittain uusiutuvaan dieseliin. Biopolttoaineiden alempi verotus kuljetuksissa takaisi päästövähennykset ja säilyttäisi kilpailukykyä."

Lue lisää:

Dieselillä ja kaasulla ajaminen kallistuu, mikäli liikenneverotusta selvittäneen työryhmän ehdotus toteutuu

"Polttoaineiden verotus ei kiristy enää tällä vaalikaudella", vakuuttaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Liikenneverotusta pohtinut työryhmä: Puun hinta joustaa, kun kuljetuskustannukset nousevat

Lue lisää

Varhaisperunat ovat nyt vielä tavallistakin maukkaampia – pitkä aurinkoinen jakso kerrytti mukuloihin makua

Pohjoismaiden ja Baltian viljelijäjärjestöt vaativat EU-komissiolta toimia valkoposkihanhien kannansäätelyyn – siirrettävä metsästettäväksi lajiksi pikimmiten

Onko elintarvikkeiden tuonti todella välttämätöntä? Näin MTK:n toiminnanjohtaja kommentoi

Suomen Yrittäjien mielestä valtio ottaa liikaa velkaa – elvytyspaketti jakaa mielipiteitä