Metsä

Liikenneverotusta pohtinut työryhmä: Puun hinta joustaa, kun kuljetuskustannukset nousevat

Raportin mukaan puun käytön väheneminen pienentää muiden toimialojen tarvetta vähentää hiilipäästöjä.
Juha Kaihlanen
Kuljetuskustannusten nousu kasaa paineita kantohinnan laskuun.

Valtiovarainministeriön työryhmän ehdotus dieselin verotuen poistosta kasvattaa etenkin metsäteollisuuden kustannuksia. Työryhmä odottaa, että työvoimakustannukset ja esimerkiksi puun kantohinta joustavat tuossa tilanteessa.

Liikenteen verotusta pohtinut työryhmä myöntää, että kuljetuskustannusten nousun vaikutukset osuvat kipeimmin metsäteollisuuteen. Toisaalta muiden tuotantopanosten kuten työvoiman ja puun hinnan sopeutumisen voi olettaa pienentävän haitallisia vaikutuksia kilpailukyvylle.

Kielteiset vaikutukset voivat muodostua pitkäaikaisiksi, jos kuorma-autot pysyvät dieselkäyttöisinä eikä puun tarjonta vastaa kysyntää kilpailukykyisellä hinnalla.

Työryhmä näkee tuosta huolimatta metsäteollisuuden vaikeuksissa myös myönteisiä puolia.

"Toisaalta metsä- ja energiateollisuuden kotimaisen puun käytön väheneminen voi parantaa Suomen maankäyttösektoria koskevien velvoitteiden ja kansallisen hiilineutraaliustavoitteen kautta muun vientiteollisuuden kilpailukykyä", työryhmä toteaa.

Työryhmä nostaa esiin, että puun käytön pienentyminen kasvattaa kansallista hiilinielua, jolloin päästövähennyksiä tarvitsee tehdä vähemmän muilla toimialoilla EU-velvoitteiden ja kansallisen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi.

Metsäteollisuus arvioi, että työryhmän esitykset nostaisivat metsäteollisuuden kustannuksia noin 120 miljoonalla eurolla vuodessa.

Lue myös:

Dieselillä ja kaasulla ajaminen kallistuu, mikäli liikenneverotusta selvittäneen työryhmän ehdotus toteutuu

"Polttoaineiden verotus ei kiristy enää tällä vaalikaudella", vakuuttaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen

Katso uusin video: Kun suvun mökki kävi ahtaaksi, ratkaisuksi syntyi minimökki
Lue lisää

Lampaat tarjoavat vastapainoa metsätalouden suhdanteille – "Oman tilan metsissä tavoitteena ei ole puuntuotannon maksimointi", sanoo tutkija

Metsäyhtiöiltä odotetaan roimia tulosten parannuksia – näkymät hyvät lukuun ottamatta painopapereita, Danske Bank arvioi

"Tukin kysyntä nousee käsittämättömiin mittasuhteisiin" – joka toinen MT:n kyselyyn vastannut aikoo myydä puuta tänä vuonna

Aleneeko puun hinta, jos sen kuljetuskustannukset nousevat dieselveron vuoksi? MTK: Tuskin, tuotantoa voi siirtyä ulkomaille