Politiikka

HS: Markku Ollikainen kohdistaisi päästöpäätökset rehuntuottajille

Markku Ollikainen kertoo Helsingin Sanomille, että maatalouden päästöjä tulisi vähentää esimerkiksi käyttämällä rehussa märehtijöiden metaanipäästöjä vähentäviä komponentteja.
Kari Salonen
Markku Ollikaisen mielestä Suomi pääsee hiilinielujen suhteen yllättävän vähällä.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku OIlikainen puhuu Helsingin Sanomien haastattelussa maatalouden päästöistä.

Ollikainen sanoo, että Suomelle on ollut vaikeaa tehdä päätöksiä, joilla niiden päästöjä vähennettäisiin.

Maatalouden päästöjä pitäisi Ollikaisen nopeiden laskujen mukaan saada vähennettyä kaksi miljoonaa tonnia kymmenessä vuodessa. Tavoite on kova.

OIlikainen kertoo HS:lle, että ruokavalintojen kanssa voidaan edetä vielä rauhassa. Sen sijaan hän kohdistaisi päätökset ylemmälle tasolle, esimerkiksi rehuntuottajille. Tutkimukset viittaavat siihen, että märehtijöiden metaanipäästöjä voitaisiin vähentää lisäämällä rehuun tiettyjä lisäaineita.

Ollikaisen mukaan parasta olisi vaatimus, että kaiken myytävän rehun tulee sisältää komponentteja, jotka vähentävät päästöjä ainakin 10–12 prosenttia.

Lisäksi jonkin verran auttaisi biokaasun käytön edistäminen. Merkittävät vähennykset ilokaasupäästöihin saataisiin siirtämällä osa turvepelloista metsätalouteen.

EU:n komission ilmastopaketti nosti pöydälle myös maankäytön ja metsien hiilinielut.

Ilmastopaneeli pitää hiilineutraaliustavoitteen kannalta lähtötasona 21 miljoonan tonnin nieluja. Luku perustuu vuosien historialliseen keskiarvoon, ja siinä on otettu huomioon metsien hakkuiden vuosittainen vaihtelu.

Komission ehdotuksessa Suomelle esitettiin alustavasti hiilinielujen vuosittaiseksi tasoksi noin 17,8 miljoonaa tonnia.

Julkisuudessa on esiintynyt huolta siitä, että Suomen hiilinieluilla korvattaisiin Keski-Euroopan maiden päästöjä. Monelle muulle maalle nielutavoitteet kirjattiin kuitenkin paljon suuremmiksi, esimerkiksi Ruotsille 47 miljoonaa tonnia.

Ollikainen sanoo Helsingin Sanomille, että hiilinielujen suhteen Suomi pääsee yllättävän vähällä. Hän olisi mieluusti ottanut vähän korkeamman nieluvaatimuksen ja vähän alhaisemman taakanjakosektorin tavoitteen.

Jos metsiä katsoo vain ilmaston ja hiilinielujen näkökulmasta, 21 miljoonan tonnin tavoitekaan ei ole Ollikaisen mukaan uhka metsien käytölle.

Hänen mukaansa metsänielu voisi laskennallisesti olla varsin pienikin, jos maaperän päästöjä ennen muuta turvepelloista saataisiin kuriin.

Lue alkuperäinen artikkeli:

Meillä on nyt ”hemputisti” toivoa, sanoo ilmastopaneelin Markku Ollikainen ja kertoo, miten hallitus saisi sähköautot yleistymään

Lue lisää

Sanoma kasvatti tulosta ja liikevaihtoa – osingon toinen erä maksetaan

Eniten somekritiikissä ihmetyttää, kuinka mielellään ihmiset lankeavat ilmeisen tarkoitushakuiseen journalismiin

Energiayhtiön johtaja ennustaa konfliktia metsä- ja energiateollisuuden välille – "Tämä vuosikymmen on rajua sopeutumisen aikaa"

EU:n hiili-nielu-laskelmat ovat jo muuttumassa