Uutiset

Vierasblogi: Ravipäätöksenteko hämmentää

"Viime vuosina päätöksentekoa on harjoitettu pitkälti Hippoksen varsinaisten toimielimien ulkopuolella."
Antti Savolainen
"Hippoksen toimintaa sekä toimimattomuutta on kritisoitu. Syntipukiksi on usein leimattu valtuuskunta. Tosiasiassa Hippoksen säännöt mahdollistavat varsin vapaan päätöksenteon. Kysymys on enemmänkin uskalluksesta ja tietenkin taidosta tehdä oikeita ratkaisuja", kirjoittaa vierasblogissa Kari Eriksson.

Hippoksen toimintaa sekä toimimattomuutta on kritisoitu. Syntipukiksi on usein leimattu valtuuskunta. Tosiasiassa Hippoksen säännöt mahdollistavat varsin vapaan päätöksenteon. Kysymys on enemmänkin uskalluksesta ja tietenkin taidosta tehdä oikeita ratkaisuja. Viime vuosina päätöksentekoa on harjoitettu pitkälti Hippoksen varsinaisten toimielimien ulkopuolella. Tapa on omiaan hämärtämään vastuusuhteita ja samalla se saattaa johtaa epäterveeseen päätöksentekotapaan.

Parisen vuotta sitten Hippoksessa aloitettiin tulevaisuustyö. Alkuperäinen ajatus lähti Hippoksen valtuuskunnasta. Tarkoitus oli koota valtuuskunnan edustajista pieni ryhmä, joka ideoisi ja sparraisi hallitusta. Ajatus ohitettiin ja syntyi monta ryhmää, pitkälti muista kuin valtuuskunnan jäsenistä ja vielä heille oma ohjausryhmä. Ryhmät toimivat vapaasti ja saadun tiedon mukaan selvä päämäärä, mihin pyritään, puuttui. Ryhmien tuloksia käsiteltiin viimeisessä valtuuskunnan syyskokouksessa. Toteuttamiskelpoisia hankkeita ei ryhmien työstä ikävä kyllä löytynyt. Eniten kritiikkiä sai taloustyöryhmän mietintö.

Alkuperäisen valtuuskunnan esitys johti viimein myös valtuuskunnan ns. ponsityöryhmän perustamiseen. Työryhmä laati Hippoksen hallitukselle esityksen suuresta ja koko raviurheilun jatkumisen kannalta tärkeästä asiasta, hevosmäärän voimakkaasta laskusta. Hippoksen hallitus merkitsi asian tiedoksi, ilman erillisiä toimenpiteitä?

Tulevaisuustyötä on pyritty edelleen jatkamaan, uudella ns. operatiivisella työryhmällä. Jäsenistö on osin sama kuin se oli aikaisemmin tulevaisuustyön ohjausryhmässä. Tämän hetkisen tiedon mukaan työryhmän kanta on myös pitkälti samanlainen kuin se, mitä oli aiemmin esitetty. Esityksen läpimeno, mainittu huomioiden, on hyvin epätodennäköistä. Asiaa ei auta sekään, että muutokset edellyttäisivät Hippoksen sääntöjen muuttamista. Sääntöjen muuttaminen taas on tunnetusti hyvin vaikeaa.

Hippoksen hallitukselle on esitetty raviratavaliokunnan perustamista. Kysymyksessä olisi Hippoksen virallinen toimielin, samalla tavalla kuin jalostus-, sääntö-, lisenssi- ja kilpailuvaliokunta ovat. Hippoksen johto on ollut valiokunnan perustamista vastaan. Perusteluja kielteiselle kannalle ei ole esitetty. Vastineeksi on todettu, että raviratojen toiminnanjohtajat voisivat pitää keskenään kokouksia ja saattaa siten asioita hallituksen tietoon. Hallituksen kanta on outo, mutta sinänsä valittu johtamistapa huomioiden johdonmukainen. Hippoksen virallista ja sääntöihin perustuvaa päätöksentekoa vierastetaan ja asioiden valmistelu halutaan pitää epävirallisella pohjalla.

Hippoksen päätöksenteon epävarmuus tuli hyvin esille koko Suomea koskevassa ikävässä asiassa. Korona-virus on muuttanut maailmaamme, käytännössä mullistanut kaiken. Oulun ravirata sai 17.3.2020 kyseenalaisen kunnian toimia toistaiseksi viimeisenä raveja ajavana raviratana. Edellisenä iltana, hieman maan hallituksen antamien turvallisuusmääräysten jälkeen, Hippokselta tuli ilmoitus ravien keskeyttämisestä. Päätöksentekoon liittyvänä erikoisena seikkana on kerrottu, että Hippoksen hallitus ei ollut käsitellyt päätöstä ennen sen julkaisemista? Raviratojen toiminnanjohtajien epävirallinen kokous taas käsitteli asiaa omalta osaltaan 26.3.2020. Toiminnanjohtajien mukaan ravien jatkaminen olisi mahdollista, kun kokoontumisrajoituksia lievennetään ja yhteinen tahtotila sallii ravien jatkamisen. Kanta ei tue raviurheilua ja kilpailutoiminnan jatkamista. Päätöksenteon kannalta on todettava, että raviratojen toiminnanjohtajat eivät ole virallinen toimielin. Periaatteelliset kannanotot edellyttävät aina kunkin toiminnanjohtajan oman hallituksen päätöstä.

Korona-virukseen liittyen on esille tullut myös toinen alamme kannalta epäterve asia. Kysymys on harhaanjohtavan tiedon antamisesta tai vähintäänkin sen leviämisen sallimisesta. Äkkinäinen ja huonosti valmisteltu ravien keskeytyspäätös on nyt haluttu yhdistää Suomen valtion päätökseen korvata Veikkauksen tulosta suhteessa budjetin tulosodotukseen. Näillä asioilla ei ole mitään yhteyttä keskenään.

Kun Vesa Mäkinen valittiin Hippoksen toimitusjohtajaksi hän ilmoitti tulohaastattelussaan Maaseudun Tulevaisuudessa olevansa Hippoksen hallinnon uudistaja. Hippoksen puheenjohtaja Juha Rehula ilmoitti taas omassa vastaavassaan Hevosurheilussa, että hän ei näe Hippoksessa tarvetta rakenteellisiin muutoksiin. Äkkiä ajateltuna voidaan sanoa, että herrojen kannoissa on eroja. Ehkä tämä osaltaan selittää näitä edellä kerrottuja päätöksenteon omituisuuksia.

Kirjoittaja Kari Eriksson on Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen ja Pohjolan Hevosystävät ry:n puheenjohtaja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Ylen MOT-ohjelma lyttäsi rahapelituottojen jakojärjestelmän: Kyseenalaisti hevosalan rahoituksen – Hippoksen Kauhanen ei päässyt perustelemaan

Uutisviikko minuutissa: Suru-uutinen sunnuntaina ja hälinää Hippoksen luottamustoimista

Rehula saa haastajan - Hippoksen puheenjohtaja- ja hallitusehdokkaat julkistettiin

Gallup
MT Ravinetti Youtubessa
MT Ravinetti Youtubessa
Siirry kanavalle
Uusin TalkKari
Katso video