Talous

Vapo: "Turpeen tarve kasvaa muissa liiketoiminnoissa kuin energiantuotannossa"

Vapon tavoitteena on puolittaa Suomen-toimintojen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä ilman kompensaatioita. Yhtiö julkisti uuden vastuullisuusraportin.
Kari Salonen
Vapon refinery-konsepti ohjaa yhtiötä tulevaisuuteen. Suobiomassoja voidaan Vapon toimitusjohtajan Vesa Tempakan arvion mukaan jalostaa moniksi uusiksi tuotteiksi, kuten erilaisiksi vahoiksi, humushapoiksi ja sokereiksi.

Vapo-konserni on uudistanut vastuullisuustavoitteensa ja pitkän aikavälin päämääränsä. Valtionyhtiö toteutti analyysin ja keräsi yhtiön sidosryhmiltä näkemyksiä Vapo-konsernin uudistetuista vastuullisuustavoitteista vuoden 2019 lopussa. Vastuullisuusraportti tuli julki kesän turvekeskustelun jatkoksi.

Yritysvastuu ja vastuullisuus ovat Vapo-konsernin strategian ja olemassaolon tarkoituksen ytimessä:

"Teimme 50 sidosryhmähaastattelua, joissa haastattelimme konsernin sidosryhmiä (omistajia, kansanedustajia, kaupunkeja, kansalaisjärjestöjä, tiedotusvälineitä, viranomaisia ja urakoitsijoita), Vapo Energyn suomalaisia asiakkaita, KekkiläBVB:n vähittäismyynti- ja ammattilaisasiakkaita sekä Carbonsin sidosryhmiä", Vapo kertoo vastuullisuusraportissaan.

Sidosryhmät arvostivat ympäristöasioita hieman enemmän kuin sosiaalisia asioita. Tärkeimmät sidosryhmien esiin nostamat asiat olivat siirtyminen kohti vähähiilistä yhteiskuntaa, vesistövaikutustemme hallinta, turvetuotantomme vaikutusten hallinta, sekä luonnon monimuotoisuuden tukeminen.

"Nämä aiheet olivat tärkeitä kaikille haastattelemillemme sidosryhmille, ja vastauksissa oli yleisesti hyvin vähän vaihtelua. Sidosryhmät pitivät tärkeänä myös nollatoleranssiamme syrjintää ja epäasiallista käytöstä kohtaan."

Vapo-konsernin liiketoiminnan nopea muutos huoletti raportin mukaan monia, mutta tulevaisuuden mahdollisuuksista esitettiin myös optimistisia näkökulmia.

Turve kiinnostaa sidosryhmiä yhä laajalti. Läpinäkyvää ja faktapohjaista viestintää sekä aktiivista osallistumista sidosryhmävuoropuheluun pidettiin hyvin tärkeinä seikkoina yhtiön tulevan menestyksen kannalta.

"Olennaisuusanalyysista saamamme näkemykset ovat vaikuttaneet vahvasti toimintamme vaikutustenhallintaan, tavoitteidemme asettamiseen sekä raportointimme sisältöön ja rakenteeseen."

Vapo asetti keväällä 2020 tavoitteekseen puolittaa yhtiön Suomen toimintojen hiilidioksidipäästöt vuoteen 2025 mennessä. Energiaturpeen käytön vähentymisen syynä on päästöoikeuksien hinta ja

energiaturpeesta lämmityksessä maksettava nykyinen energiavero kolme euroa/MWh ilmastonmuutosriskien vuoksi. Vapo-konsernin yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt olivat vuonna

2018 noin 1,2 miljoonaa tonnia, joista Suomen osuus oli noin miljoona tonnia.

Merkittävimmät päästöjen vähennyskohteet ovat turvetuotantoalueiden päästöjen pienentäminen ja siirtyminen entistä enemmän uusiutuvien polttoaineiden käyttöön energiantuotannossa.

Vapo edistää kiertotaloutta Refinery-konseptillaan: yhtiö pyrkii tuottamaan suobiomassoista ja muista luonnon raaka-aineista "uusia korkean jalostusasteen tuotteita mahdollisimman

pienellä energiankulutuksella ja päästöillä".

Raaka-aineet ja sivuvirrat hyödynnetään kiertotalousperiaatteen mukaisesti.

Ensimmäinen uusi tuote on turpeesta jalostettava aktiivihiili. Suobiomassaa voidaan Vapon arvion mukaan jalostaa myös moniksi muiksi uusiksi tuotteiksi, kuten erilaisiksi

vahoiksi, humushapoiksi ja sokereiksi. "Uusien tuotteiden tuotantotapa on aivan yhtä tärkeä kuin se, mitä tuotetaan", yhtiö toteaa raportissaan.

Turvetta yhtiö käyttää raaka-aineenaan jatkossakin:

"Suobiomassat, kuten turve ja sammal, sisältävät arvokkaita ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka voivat tarjota ratkaisuja synteettisten muovien, öljypohjaisten tuotteiden ja kemikaalien korvaamiseen."

Turvetta on käytetty eläinkuivikkeena, eristeenä ja energianlähteenä jo vuosikymmeniä sen suotuisien ominaisuuksien ja hyvän saatavuuden ansiosta.

Vapo päätti viime vuoden joulukuussa lopettaa energiaturpeen tuotannon 92 paikkakunnalla.

Turpeen käytön tarve kasvaa yhtiön mukaan sen muissa liiketoiminnoissa kuin energiankäytössä. Turvetuotantoon varattuja maa-alueita Vapo aikoo raportin mukaan silti vähentää seuraavien viiden vuoden aikana.

"Tämä vähentää suoraan päästöjämme ilmaan", yhtiö kirjoittaa vastuullisuusraportissaan.

Lue lisää: Ehtivätkö uudet tekniikat korvata turpeen ja kivihiilen alasajoa? Energiaomavaraisuus uhkaa heiketä, arvioi Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuus pidettävä mielessä

Sitra on valmis kieltämään turpeen käytön jopa lailla

Turveyhtiö Vapolta kaksijakoinen tulos: Puutarhatuotteet myivät hyvin, mutta energialiiketoiminta veti viime vuotta heikommin

Lue lisää

Vapo aikoo päättää uudesta aktiivihiilitehtaasta vielä tänä vuonna

Vapon pelko: "Kieltämällä turve viedään pohja myös tulevaisuuden turvejalostamoilta"

Turve on muutakin kuin vain energiaa

Turvetuotannon alasajo vaarantaa Suomen huoltovarmuuden, sanoo Vapon toimitusjohtaja Vesa Tempakka Aarteen haastattelussa