Talous

Keliberin litiumhankkeen rahoitusjärjestely etenee: eteläafrikkalainen kaivosjätti Sibanye-Stillwater merkitsi osakkeita 15 miljoonalla eurolla

Keski-Pohjanmaan litiumhankkeestaan tunnettu kaivosyhtiö Keliber päätti suunnatusta osakeannista kaivosjätti Sibanye-Stillwaterille. Eteläafrikkalainen, maailmanlaajuisesti toimiva kaivosyhtiö on nyt merkinnyt 375 000 osaketta 40 euron kappalehintaan.
Keliber
Keski-Pohjanmaan litiumesiintymät on arvioitu merkittävimmiksi Euroopassa. Keliber jatkaa kairauksia alueella.

Suomalainen Keliber Oy ja eteläafrikkalainen Sibanye-Stillwater Limited sopivat helmikuussa 40 miljoonan euron rahoitusjärjestelystä.

Järjestely on nyt edennyt ensimmäisen osake-erän merkintään: Sibanye-Stillwater merkitsi osakkeita 15 miljoonalla eurolla. Keliber tiedotti merkinnästä perjantaina.

Keliber Oy:n viime tiistaina pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Keliberin hallituksen tekemään suunnatun osakeannin Sibanye-Stillwaterille.

Suunnatussa osakeannissa laskettiin liikkeeseen 375 000 uutta osaketta 40 euron kappalehintaan.

Keliberin nykyisille osakkeenomistajille suunnataan myös osakeanti, jossa merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 250 000. Osakkeiden merkintähinta on yhteensä 10 miljoonaa euroa, joten tässäkin annissa yhden osakkeen hinta on 40 euroa.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti myös uusien jäsenten nimittämisestä Keliberin hallitukseen.

Uudet jäsenet ovat Sibanye-Stillwaterin johtoryhmään kuuluvat Richard Stewart ja Robert Van Niekerk.

Keliberin litiumesiintymät sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä yhteensä yli 500 neliökilometrin alueella.

Alueen litiumvarat kuuluvat Euroopan merkittävimpiin. Geologian tutkimuskeskuksen arvioinnin mukaan malmipotentiaali on suuri. Keliber jatkaa kairauksia alueella.

Keliberillä on tällä hetkellä malmivaroja 9,3 miljoonaa tonnia. Määrä riittää noin 13 vuoden toimintaan.

Suunniteltu vuosituotanto on 15 000 tonnia akkulaatuista litiumhydroksidia.

Litiumhankkeen kannattavuusselvitys päivitetään vuoden 2022 ensimmäiseen vuosineljännekseen mennessä.

Tuotantovaiheessa 2024 Keliberin arvioidaan työllistävän 150–200 henkilöä. Rakennusvaiheessa 2022–2024 työvoimatarpeeksi on arvioitu 500 henkilöä.

Keliberin litiumhanke käsittää Kaustiselle, Kokkolaan ja Kruunupyyhyn sijoittuvat kaivos- ja rikastamotoiminnot sekä Kokkolan litiumhydroksiditehtaan.

Litiumakkumarkkinoiden uskotaan kasvavan maailmanlaajuisesti, kun liikenteen sähköistyminen etenee ja useiden toimialojen akkutarpeet kasvavat.

”Akkujen kasvava kysyntä johtaa raaka-aineiden, kuten litiumin, kovaan kysyntään”, Keliber arvioi.

Keliberin tavoitteena on olla ensimmäinen eurooppalainen yritys, joka tuottaa erittäin puhdasta, akkulaatuista litiumhydroksidia omasta malmista.

Litium on pehmeä hopeanvalkoinen metalli, jota ei löydy vapaana alkuaineena luonnossa, vaan se on aina yhdisteinä mineraaleissa.

Tärkeimmät litiummineraalilähteet ovat niin sanottuja kovien kiviainesten esiintymiä – kuten Keliberin litiumvarannot – tai suolajärviesiintymiä.

Lue lisää:

Keliberin litiumhanke Keski-Pohjanmaalla etenee: Sweco kumppaniksi suunnitteluun ja toteutukseen

Keliber rakentaa Kokkolaan Euroopan ensimmäisen omista malmeista litiumhydroksidia valmistavan kemiantehtaan

Lue lisää

Keliberin litiumhanke Keski-Pohjanmaalla etenee: Sweco kumppaniksi suunnitteluun ja toteutukseen

Keskipohjalaisesta litiumista uusi vientituote - "Globaalit akkumarkkinat ovat kasvussa"

Kokkola houkuttelee alueelle akkutehdasta tarjoamalla valmista tonttia – ”Ei ensimmäistäkään liituria!” iloitsee kaupungin suunnittelupäällikkö

Aasialaiset valmistajat hallitsevat sähköautojen akkumarkkinoita — Eurooppa sivuosassa