Henkilötunnuksiin tulee uusia välimerkkejä, jotta tunnukset eivät lopu kesken – uudet merkit kertovat kantajansa syntymävuosisadan

Jo käytössä olevat henkilötunnukset eivät muutu uudistuksen myötä.
Uudistamisen tavoitteena on muun muassa laajentaa henkilötunnuksen antamista ulkomaalaisille ja poistaa vuodesta 2027 eteenpäin myönnettävistä uusista henkilötunnuksista sukupuolisidonnaisuus.