Libera-ajatuspajan Pursiainen: "Näennäisviljely on parasta maataloutta, varsinaisessa viljelyssä tuhoutuu hyvinvointia"

MTK:n edunvalvontajohtaja Perttu Pyykkönen moittii Pursiaisen unohtavan blogikirjoituksessaan fysiikan lait ja maataloustukien edellytykset.
Tilaajalle
Erilaiset niityt ja luonnonhoitoympäristöt ovat tärkeitä monille uhanalaisille, perinnebiotooppeihin erikoistuneille lajeille.